Allegorische voorstelling met…

Bernard Picart, 1724, prent, RP-P-1957-759

Portretbuste van Charles de Saint Denis, heer van Saint Évremond, door een putto gelauwerd. De buste is omringd door Mars (hij slaapt als verwijzing naar het einde van de militaire loopbaan van de geportretteerde), Filosofie (met scepter en globe), Wellust (met harp) en Vader Tijd. Op de voorgrond…

Man met gesel en personificatie

Adriaen Haelwegh, naar Jan Luyken, 1694 - 1696, prent, RP-P-OB-55.643

Twee voorstellingen van één plaat. Boven: de personificatie van de Franse Hervormde Kerk, de Hugenoten, wordt aangevallen door een wilde man met een gesel. Dit vindt plaats onder goedkeuring door personificaties van het Franse koningschap en de Franse Katholieke Kerk. Hieronder een smalle…

Romeinse krijgsman voor een…

Johannes Hackius, 1659, prent, RP-P-1878-A-957

Een Romeinse krijgsman en profil naar rechts houdt aan de linkerarm een schild met daarop de tekst van de titel en in zijn rechterhand een zwaard. Op de achtergrond een ruitergevecht, soldaten met lansen en een stad. Op de voorgrond is een stuk van een legertent zichtbaar, een zwaardschede, een …

Titelpagina voor Frans Greenwood,…

Frans Greenwood, 1733, prent, RP-P-1937-779

Tekstblad met ornamenteel monogram.

Feestmaal van Romulus

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-1957-726

In de hemel vindt een feest plaats dat Romulus organiseerde ter ere van de goden. Hij staat voor Jupiter die op een ligbed rust en bemiddelt met hem namens zijn opvolgers. Aan zijn voeten een instrument dat aanduidt hoe lang ze kunnen spreken. Rechts keizers Julius Caesar, Augustus, Trajanus en…

Titelprent voor de serie over het…

Romeyn de Hooghe, 1695, prent, RP-P-OB-76.272

Titelpagina van het boek 'Funeralia Mariae II Britanniarum', van Samuel Gruterus uit 1695, waarin de serie prenten over het overlijden en de lijkstatie van Maria Stuart zijn afgebeeld. Allegorische titelprent met links koning Willem III als een Romeins veldheer met een fakkel in de hand, rechts…

Titelpagina voor: Nederlands…

Jan Luyken, 1695, titelpagina, RP-P-OB-77.225

Titelpagina voor het pamflet getiteld: Nederlands Klaag-Huys Geopent door verscheyde Lyk-Redenen, Over de alderbeklagelijkste Dood en Begravenisse vande weergaloose Princesse Maria De II. Koninginne van Groot-Brittanien, Vrankrijk en Yerland, &c. uit 1695. De voorstelling toont een rouwende…

Titelpagina voor: B. Picart,…

Bernard Picart, 1729, prent, RP-P-OB-51.760

Titelpagina voor het Recueil de lions met de titel en het impressum in het Frans. In het midden het vignet van Bernard Picart: een cartouche waarin een stralende ster, bekroond door een banderol met zijn devies "Inter Omnes". De titelpagina wordt gevolgd door een titelprent en zes bladzijden met een…

Twee putti bij een graf

Carl Cristiaan Fuchs, 1821, prent, RP-P-1906-1480

Titelpagina voor de uitgave van een boek ter gedachtenis van Hendrik Wester. Onder de titel een afbeelding van het graf waarop twee rouwende putti zitten met lauriertak en rechte trompet, symbolen die blijk geven van zijn faam als literator. Op het graf is de naam Hendrik Wester omringd door een…

Titelpagina voor: C. Le Brun,…

Bernard Picart, naar Charles Le Brun, 1711, prent, RP-P-OB-51.776