Titelpagina voor: De lydsaamheid en…

Aert Pietersz. (mogelijk), in of na 1688 - in of voor 1689, prent, RP-P-1889-A-14992

Titelpagina met een afbeelding van een bazuin met vaandel en kwasten.

Portret van Nicolaus Petri

anoniem, naar Hendrick Goltzius, 1605, prent, RP-P-1884-A-7920

Portret van Nicolaus Petri [van Deventer], rekenmeester en astronoom in Amsterdam. Portret ten halven lijve, achter een tafel waarop mathematische en astronomische instrumenten: globe, hemelsfeer, astrolabium, passer. Rechts van zijn hoofd een hemelsfeer en links een icosahedron. Op de achtergrond…

Titelpagina voor: Jacob Aertz…

Experiens Sillemans, ca. 1660, prent, RP-P-1888-A-12727

Aan weerszijden van een vaandel met de titel van het boek staan Mars en Mercurius. Bovenaan de wapenschilden van de provincies, met in het midden daarvan een kolom omgeven door een stralenkrans. Onderaan een vrouw met een commando-staf die een slapende leeuw onder haar rokken verbergt. Half in zee…

Portret van Nicolaus Petri

anoniem, naar Hendrick Goltzius, 1635, prent, RP-P-1884-A-7921

Portret van Nicolaus Petri [van Deventer], rekenmeester en astronoom in Amsterdam. Portret ten halven lijve, achter een tafel waarop mathematische en astronomische instrumenten: globe, hemelsfeer, astrolabium, passer. Rechts van zijn hoofd een hemelsfeer en links een icosahedron. Op de achtergrond…

Draak in een landschap

Cornelis Meijer (toegeschreven aan), naar Cornelis Meijer, 1696, prent, RP-P-OB-102.797

Een draak in een landschap. Volgens de Italiaanse titel zag de draak, die nu dood is, er zo uit. Links een brug over een rivier.

Titelpagina met twee heiligen

Crispijn van de Passe (II), 1625, prent, RP-P-1952-263(R)

Titelpagina met op een gordijn de titel in het Frans. Het gordijn wordt geflankeerd door de bisschop Louis (links) en de kapucijner monnik Ange de Joyeuse (rechts). Boven de titel een voorstelling met een man die voor de keuze staat welke weg hij wil volgen in zijn leven. Links de moeizame weg waar…

Draak in de moerassen buiten Rome

Cornelis Meijer (toegeschreven aan), naar Cornelis Meijer, 1696, prent, RP-P-OB-102.796

Een draak in een landschap, die volgens het Italiaanse opschrift op 1 december 1691 in de moerassen buiten Rome leefde. Links een brug over een rivier.

Allegorische titelpagina met…

Cornelis Galle (I), naar Peter Paul Rubens, 1626, prent, RP-P-OB-6953

Tronende Astraea met caduceus en kommetje in haar handen. Aan weerszijden van haar de sterrenbeelden leeuw en weegschaal. Links de personificatie van goed bestuur, met stedenkroon en slang. Rechts een vrouw met vijf borsten en een hoorn des overvloeds. Aan en sokkel zijn een man en een duivel…

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1604, prent, BI-B-FM-047

Titelprent van het pamflet Journael ofte Dach-register van 't principaelste in Vlaenderen geschiet, met een kaartje van het beleg van Sluis door het Staatse leger onder Maurits, begin mei - 19 augustus 1604. Boven de voorstelling de titel en de legenda 1-25.