Allegorische titelpagina in: Pieter…

anoniem, 1615 - 1617, prent, BI-B-FM-030

Allegorische titelpagina in: Pieter Christiaansz Bor, Den oorspronck, begin ende aenvanck der Nederlandtscher oorlogen, 1617. Nederlandse Maagd Belgyca toont haar buik waarin de vrijheidsstrijd woedt. Om haar heen staan de Nieuwe Bisschoppen, Rijkdom, Weelde en een Spaanse soldaat gewapend met de…

Titelblad voor: Redenvoering en…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1773, prent, RP-P-1944-1994

Proefdruk voor het titelblad voor de uitgave van de redevoering en feestzang ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het genootschap Concordia et Libertate in 1773. Allegorisch vignet op de redevoering uitgesproken op 26 oktober 1773 in de Oude Doelen te Amsterdam. Landschap met piramide, op…

Titelpagina voor: [Jean] du Mont,…

Leonard Schenk, naar Jan van Huchtenburg, 1729, titelpagina, BI-B-FM-066-0

Titelpagina voor: [Jean] du Mont, Oorlogskundige beschryving van de veldslagen en belegeringen, der drie ... wydvermaarde krygsoversten... den Prins Eugenius van Savoye, den ... Hertog van Marlborough, en den Prins van Oranje en Nassau-Vriesland, Eerste Deel, 's-Gravenhage 1729. Blad met de titel in…

Titelpagina voor: [Jean] du Mont,…

Leonard Schenk, naar Jan van Huchtenburg, 1729, titelpagina, BI-B-FM-067-0

Titelpagina voor: [Jean] du Mont, Oorlogskundige beschryving van de veldslagen en belegeringen, der drie ... wydvermaarde krygsoversten... den Prins Eugenius van Savoye, den ... Hertog van Marlborough, en den Prins van Oranje en Nassau-Vriesland, Tweede Deel, 's-Gravenhage 1729. Blad met de titel in…

Titelpagina voor W. van der Hoevens…

anoniem, naar weduwe Dirk Boeteman, 1703, prent, RP-P-OB-83.152

Titelpagina voor W. van der Hoevens Treur-Zang en Heldendichten, Over den Jaare 1702 uit 1703 met een allegorie op de geallieerde overwinningen op de Fransen in het jaar 1702. Vignet met Minerva en de Vrijheid met een kaart van Europa, op de achtergrond de zeeslag in de baai van Vigo. In het…

Titelpagina voor de Europische…

Zacharias Chatelain (II), 1706 - 1707, prent, RP-P-OB-83.227

Titelpagina voor de Europische Mercurius, dl. XVII, eerste deel, behelzende de eerste zes maanden van het jaar 1706. Aan weerszijden van een vaas met de ordeketting van het Gulden Vlies staan de Engelse eenhoorn en de Nederlandse Leeuw. Op de achtergrond een opgehangen doek met gevouwen handen…

Titelpagina voor de Europische…

Zacharias Chatelain (II), naar Jan Goeree, 1704, prent, RP-P-OB-83.175

Titelpagina voor de Europische Mercurius, vijftiende stuk, eerste deel, behelzende de eerste zes maanden van het jaar 1704. Mercurius staande op een voetstuk, reikt bladen papier met de namen van Beieren en Brabant aan een allegorische vrouwenfiguur (Vrijheid?), het blad met Vlaanderen nog in de…

Titelprent voor: Historie van het…

Pieter Wagenaar (II), 1782, prent, RP-P-1885-A-9954

Titelpagina voor: Historie van het stadhouderschap in de Nederlanden naar het Fransch van den abt Raynal. Een geharnaste krijgsman heft zijn zwaard op tegen een vrouw, mogelijk de Nederlandse Maagd, die voor hem op den grond ligt.

Titelpagina voor de Europische…

anoniem, 1712, prent, RP-P-OB-83.345

Titelpagina voor de Europische Mercurius van 1712, dl. XXIII, eerste deel. Op de voorgrond Mercurius, rechts financieert Frankrijk de bouw van een toren van Babel bekroond door de Vrede.

Titelpagina voor de Europische…

anoniem, 1711, prent, RP-P-OB-83.329

Titelpagina voor de Europische Mercurius, dl. XXII, eerste deel van 1711. Op de voorgrond Frankrijk treurend voor de overleden Lodewijk, dauphin van Frankrijk. Links de Engelse Eenhoorn en de Nederlandse Leeuw.