Titelblad voor: Ons Voorgeslacht 5e…

David van der Kellen (1827-1895), 1863, prent, RP-P-OB-28.695

Op de stoep van een huis deelt een man brood uit aan de armen. Enkelen van hen zijn kreupel.

Allegorie op oorlog en vrede met…

Christian Romstet, 1672, prent, RP-P-1996-244

Een tweekoppige adelaar met kroon, zwaard, rijksappel en cartouche met titel in het midden. Aan weerszijden staan, in architecturale omlijsting, keizer Theodosius II en keizer Justinianus. Boven en onder cartouches met verschillende symbolen van oorlog en vrede.

Groep luistert naar predikant in…

anoniem, 1661, prent, RP-P-1882-A-5825

Een groep mannen en vrouwen luistert naar een predikant in een kerkinterieur. Op de voorgrond staan enkele figuren, onder wie links een vrouw met rond object op het hoofd en rechts een man en vrouw met twee kinderen.

Koopmannen

anoniem, 1644, prent, RP-P-1907-4977

Een oosterse koopman met tulband en een westerse koopman met handelswaar voor een cartouche met titel. Daarboven een weegschaal vastgehouden door een hand uit de hemel.

Titelpagina voor: Verzaameling van…

Jan Bosch (uitgever), 1763, titelpagina, RP-P-1975-170-1

Titelpagina voor: Verzaameling van zes-en zestig aangenaame gezichten in de vermakelyke landsdouwen van Haarlem, nieuwlings naar 't leeven getekend door de beroemde konstenaars H. Spilman en C.V. Noorde, nevens eene afbeelding van het laatst aangelegde bosch in het Haarlemsche Hout, 1763. Midden…

Schrijver en ezel

L. C., 1839, prent, RP-P-1935-1050

De schrijver zit in een open raam. In zijn ene hand heeft hij een schrijfveer, in zijn andere een weegschaal. Voor hem liggen allerhande objecten zoals een pruik, een zwaard en een viool. Ernaast zit een ezel met een doek om zich heen geslagen. Op zijn stoel staat: 'Academie'.

Drukkersmerk van Plantijn

anoniem, 1600, prent, RP-P-1982-1232(V)

Drukkersmerk van Plantijn. Hand met passer en het motto: Labore et Contantia. Links en rechts een staande man en vrouw met spade en kruis.

Petrus, Paulus en de Katholieke…

anoniem, 1603, prent, RP-P-2016-713

Petrus met twee sleutels en Paulus met een zwaard staan op voetstukken voor pilasters aan weerszijden van de Latijnse titel. Voor hen zit de personificatie van de Katholieke Kerk met een kruis, de pauselijke tiara, een bijbel en sleutels. Naast haar zitten een geketende vrouw met slangen en een…

Verwijzingen naar de eucharistie

Theodoor Galle, 1617, prent, RP-P-2016-718

In het midden de titel in een medaillon met geitenvel rondom. Daarbij vijf ronde medaillons met verwijzingen naar de eucharistie: God laat brood uit de hemel regenen (linksboven); Monstrans met hostie onder baldakijn (middenboven); Mozes die water uit de rots slaat (rechtsboven); Vogels vreten aan…