Allegorie op de provincie…

Jan Caspar Philips, 1744, prent, RP-P-1964-3545

Vertrek waarin Opmerkzaamheid en Geschiedenis, met elkaar in gesprek zijn. Een putto reikt Geschiedenis een kaart en het wapenschild van Amsterdam aan. Op een pilaar het wapenschild van Holland. Op de achtergrond een gezicht op Amsterdam en op Alkmaar. In de marge een vijfregelig onderschrift in het…

Allegorie op de beheersing van de…

Jan Caspar Philips, 1740, prent, RP-P-1964-3548

Vertrek met vier vrouwen die de Generaliteitslanden symboliseren en Minerva, in gesprek met een lid van de Raad van State. Op de voorgrond putti met landkaarten van de gebieden. Op de achtergrond een gezicht op Maastricht. In de marge een zesregelig onderschrift in het Nederlands.

Rechtvaardigheid omringd door de…

Jacob Gole, 1700, prent, RP-P-OB-67.693

Boven: de personificatie Rechtvaardigheid, zittend op een troon. Onder haar de wereldbol op een sokkel met in het midden de Indische Oceaan. Aan weerszijden van de sokkel een engel. Samen houden ze een draperie omhoog met de titel van het boekwerk. Op de voorgrond de vrouwelijke personificaties van…

Frisia en Geografia

Caspar Luyken, 1698, prent, RP-P-OB-44.042

Frisia (Friesland) zittend met vrijheidshoed op een lans en het portret van stadhouder Hendrik Casimir II in de hand. Ze kijkt op naar Geografia naast haar, aan haar voeten ligt de Hollandse Leeuw. Portretten van prins Willem I (links) en prins Willem III (rechts) vertonen zich tegen twee opzij…

Allegorische voorstelling met…

Jacob Folkema, naar F. Ottens, 1720, prent, RP-P-OB-52.124

Urania,de muze van de Astronomie, zit met sterren gekroond, naast een globe en meet met een passer cirkels op een vel papier. Achter haar staat Vader Tijd met een zeis in zijn handen en een gevleugelde zandloper op zijn hoofd. Dit tweetal wordt omringd door putti. In de lucht vliegt een bazuin…

Titelblad: Vazen en schenkkannen

Jean Lepautre, 1669 - 1693, prent, RP-P-1964-1081

Een vaas op een voetstuk met op de achtergrond een landschap. Het adres van de uitgever staat onderaan in een cartouche. Uit serie van 6 bladen.

Christus en Nicodemus

Jan Luyken, 1688, prent, RP-P-OB-44.328

Christus spreekt met Nicodemus bij kaarslicht. Links en rechts van deze centrale voorstelling zes kleinere scènes met verwijzingen naar bijbelverzen, voorzien van onderschriften. Bovenin flankeren de Hoop en het Geloof een cartouche met de beeltenis van een geknielde man in gebed.

Edward Melton omgeven door…

Jan Luyken, 1681, prent, RP-P-1896-A-19368-228

De schrijver Edward Melton (pseudoniem voor Godofridus van Broekhuizen) zit op een steen en wordt omgeven door de personificaties van het Christendom, Mohammedanisme, Scheepvaart en van de door hem bezochte landen.

Bibliotheek waarin een boom op…

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1715, prent, RP-P-OB-51.530

In een bibliotheek een boom in een pot waarop de titel in het Frans. Links een globe en rechts boekenkasten. In de marge het impressum in het Frans.

Titelpagina voor: Andreas de la…

Richard Collin, naar Erasmus Quellinus (I), 1672, prent, RP-P-BI-6128

In het midden een cartouche met de titel van het boek. Aan weerszijden de geleerden Anselmus van Canterbury en Thomas van Aquino. In de wolken rijdt een koningin met een koets. Boven de koets het allziend oog. Vier putti dragen spreukbanden met bijbelverzen. Onder de cartouche een wapen met zes…