Neptunus en Cybele naast een globe

Johannes Willemsz. Munnickhuysen, naar Zacharias Webber (II), 1792, prent, RP-P-OB-23.757

Neptunus, de god van de zee, wijst op het water en Cybele, de godin van de aarde, meet het land van een globe. Op de voorgrond zit Geografie met een tablet en pen in de hand naast allerlei landmeetinstrumenten. Op de achtergrond draagt Atlas de aarde. Titelpagina voor een atlas.

Allegorie op de rede

Reinier van Persijn, 1661, prent, RP-P-OB-60.216

Een vrouw, in klassiek gewaad, zittend achter een schrijftafel, in de hand een spoor, als verwijzing naar de rede. Op de tafel een zandloper, als symbool voor vergankelijkheid Aan haar voeten een haan, als symbool voor waakzaamheid. Op de zuil achter haar een zonnewijzer, die verwijst naar het…

Koopman aan schrijftafel

Reinier van Persijn, 1652, prent, RP-P-1884-A-7937

Vertrek met een koopman, zittend achter een schrijftafel. Hij wordt omringd door kooplieden uit allerlei landen. Linksonder twee putti die het wapenschild van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vasthouden.

Titelpagina voor de Europische…

Jan Ruyter (toegeschreven aan), 1734, prent, RP-P-OB-83.693

Titelpagina voor de Europische Mercurius, over het jaar 1734. Mercurius en Vader Tijd met de Engelse eenhoorn en de Nederlandse Leeuw bij een aantal allegorische dierenvoorstellingen. Op de achtergrornd een oorlogstafereel.

Monstrans in cartouche

Jean Lepautre, na 1628 - voor 1666, prent, RP-P-1964-1127

Bovenaan de rijk gedecoreerde cartouche houden twee engelen een bladerkrans vast. Uit serie van 6 bladen, eerste editie.

Twee dichters onder een boom

Jan Goeree, 1710, prent, RP-P-1907-4574

In het midden twee dichters onder een boom. Beiden hebben schrijfmateriaal in de hand. Bovenin de boom muziekinstrumenten. Op de voorgrond Cupido bij een steen met daarop de titel van het boek. Naast de steen drie zwanen in een kleine vijver.

Brede en de smalle weg

Cornelis Huyberts, 1704, prent, RP-P-OB-47.150

In het midden een mens op de rug gezien, die de keuze heeft tussen de Wereld links en het Geloof rechts. Het Wereldse wordt gepersonifieerd door een vrouw met rijksappel op het hoofd en masker aan haar kleding. Zij heeft een ezel aan haar voeten en verwijst naar de brede weg die uitmondt in de…

Koning David, spelend op harp

Pieter de Jode (II), naar Erasmus Quellinus (I), 1643, prent, RP-P-OB-7834

Koning David, spelend op een harp. Hij zit geknield voor een gordijn (met de titel). Daarachter staat de hogepriester met een wierookvat bij de tabernakel. Op een balk zitten twee engelen bij wapenschilden, één met een olijftak en één met een staf. Linksboven diverse engelen in de wolken. Rechts op…

Allegorische voorstelling met…

Bernard Picart, 1719, prent, RP-P-OB-51.172

De personificatie van Matigheid zit met haar paardentoom naast Minerva op een wolk. Samen proberen ze de figuren op de grond tot de orde te roepen. Links van de wolk staat een man die Matigheid en Minerva met een zwaard te lijf wil gaan. Op de voorgrond staat Hercules bij een vrouw (de Hoogmoed?):…

Allegorische titelpagina met de…

Adriaen Lommelin, naar Justus van Egmont, 1669, prent, RP-P-OB-46.317

Een engel staat met een vlammend zwaard op een wereldbol waarop de titel van het boek staat. Links valt een gekroonde leeuw de Afgunst aan, rechts kijkt Ecclesia toe. Onder dit tafereel wijst een op een stoel gezeten man op drie gekroonde vrouwelijke personificaties met scepters en verschillende…