Portret van Thomas van Aquino

anoniem, 1593, prent, RP-P-1885-A-9899

Titel in een architectonische omlijsting. Bovenaan Christus als Salvator Mundi. Onderaan het portret van Thomas van Aquino te midden van de vier kerkvaders en geflankeerd door vrouwelijke personificaties van de theologie en filosofie.

Titelpagina voor Jan Pietersz…

Arnoud van Halen, 1720, prent, RP-P-1906-3343

Titelpagina voor "Catalogus van een uytstekend heerlyk cabinet van teekeningen, en schoone drukken van prenten", met een portret van Jan Pietersz Zomer, vastgehouden door Minerva. De personificatie van de schilderkunst schrijft de titel van het boek op een sokkel.

Titelblad met Christus als Salvator…

anoniem, naar Hans Sebald Beham, 1510 - 1526, titelpagina, RP-P-OB-21.550

Titelblad voor het boek 'Coustumes…

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-1930-70

Franse tekst en wapenschild in een cartouche in de vorm van een kruis, geplaatst op een sokkel. Aan weerszijden ervan personificaties: links de Rechtvaardigheid, rechts de Vrede.

Titelblad voor de embleemserie…

Jacques Callot, 1646, prent, RP-P-OB-4903

Een portretje van Maria en zes Mariasymbolen om een rozenkrans, die zelf een Latijnse tekst omsluit. Dit blad is de titelpagina voor de embleemserie 'Leven van Maria in emblemen'. De eerste staat van deze serie behelst naast een titelpagina en 26 emblemen ook drie bladen met lofzangen op Maria in…

Geïllustreerd titelblad voor de…

Jacques Callot, 1646, prent, RP-P-OB-4957

Een heilige met een boog (Sebastiaan?), een heilige met een crucifix (Franciscus van Assisi?) en een heilige met een bloeiende lelie knielen voor een doek, opgehouden door twee engelen, waarboven Christus in de wolken verschijnt. Boven en onder deze prent Latijnse en Franse teksten in boekdruk. Dit…