Titelpagina voor de Europische…

anoniem, 1716, prent, RP-P-OB-83.475

Titelpagina voor de Europische Mercurius, dl. XXVII van 1716. Mercurius houdt een banderol in de lucht, links een treurende Europa met de in 1716 geboren en overleden Leopold Johan, kind van de Duitse keizer Karel VI.

Allegorische titelpagina met de…

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1721, prent, RP-P-OB-51.207

De schrijver Jean de La Fontaine schrijft in een boek en wordt vergezeld door zijn muze. Een putto brengt hem een nap met water uit de Hippocrene, de rivier op de berg Helicon en de bron van dichterlijke inspiratie. Hij kijkt naar de Griekse fabelschrijver Aesop die naar de hemel wijst waar op een…

Hertog met personificatie van een…

Pieter de Jode (II), naar Erasmus Quellinus (I), 1648, prent, RP-P-OB-7833

Een hertog op een troon. Op het baldakijn boven de troon staan diverse symbolen. De hertog wordt geflankeerd door een standbeeld van Gerechtigheid (Justitia) en van Voorzichtigheid (Prudentia). Met zijn rechterhand overhandigt hij een papier (zonder titel) aan een vrouwelijke personificatie van een…

Goddelijke Inspiratie opkijkend…

Noach van der Meer (II), 1775, prent, RP-P-OB-23.476

De Goddelijke Inspiratie, met een vlam op haar hoofd, kijkt op naar de hemel naar Lam Gods, dat op een troon zit. Het Lam wordt geflankeerd door engelen en heiligen. Aan weerszijden van de Goddelijke Inspiratie een staande vrouw, die de tien geboden leest en een zittende vrouw met de bijbel op haar…

Titelpagina met Christus en Mozes…

Bernard Picart, 1732, prent, RP-P-OB-51.487

Christus en Mozes wijzen op een draperie waarop de titel in het Nederlands, geflankeerd door lauwerkransen waarin bijbelcitaten in het Nederlands. Op de treden van het altaar Geloof, Hoop en Liefde (de drie goddelijke deugden). De treden zijn gedecoreerd met reliëfs van de kruisiging en de zondeval.…

Allegorische titelpagina met…

Bernard Picart, 1731, prent, RP-P-OB-51.421

Allegorische voorstelling met verschillende scènes en metamorfosen uit het boek van Ovidius. Onder andere op de voorgrond Salmacis en Hermaphroditus, Narcissus die verliefd wordt op zijn eigen spiegelbeeld en Leda verleid door Jupiter in de gedaante van een zwaan. In het midden Vertumnus als oude…

Aardbeving te Smyrna

Jan Luyken, 1695, prent, RP-P-OB-44.569

Hertog met personificatie van een…

Pieter de Jode (II), naar Erasmus Quellinus (I), 1648, prent, RP-P-OB-7832

Een hertog op een troon. Op het baldakijn boven de troon staan diverse symbolen. De hertog wordt geflankeerd door een standbeeld van Gerechtigheid (Justitia) en van Voorzichtigheid (Prudentia). Met zijn rechterhand overhandigt hij een papier (met titel) aan een vrouwelijke personificatie van een…

Minerva en de Kunsten voor een…

Frederik Ottens, 1743, prent, RP-P-1964-3367

Minerva en personificaties van de kunsten staan voor een vrouw met passer in haar hand die troont op een sokkel met daarop de titel van het boek. In de hemel de goden op een wolk met prominent in het midden Apollo die op de lier speelt.

Een figuur op het toneel…

Bernard Picart (mogelijk), 1683 - 1733, prent, RP-P-OB-51.517

Op het toneel staat een figuur die wijst op een vel papier waarop de titel van het toneelstuk in het Nederlands: "De Boere Bruiloft". Op de achtergrond een boerendans.