Titelblad voor het pamflet:…

Romeyn de Hooghe, 1702, prent, RP-P-OB-55.030

Een vrouw tussen twee mannen in gesprek over het standbeeld. Op de achtergrond wordt een beeld van Lodewijk XIV op zijn troon aanbeden. Spotprent op het oprichten van een standbeeld voor de Franse koning en het uitroepen van de zoon van de dauphin (de hertog van Anjou) tot koning van Spanje (Filips…

Titelblad voor het pamflet: Opera…

Romeyn de Hooghe, 1702, prent, RP-P-OB-55.027

Een vrouw staande voor twee mannen, de linker is de pretendent. Rechts een dansende nar bij een voorstelling van de uit de hemel vallende zonnewagen. Uit de zonnewagen vallen Lodewijk XIV, Filips V, Jacobus Frans Eduard, prins van Wales. Titel staat op apart tekstblad.

Titelblad voor het pamflet:…

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-OB-100.065

Spotprent op het overlijden van Jacobus II. Marforio gebarend tegen de zoon van Jacobus II (het molenaarskind), tussen en in een monument met een doorkijk naar het Hôtel des Invalides te Parijs. Titel staat op apart tekstblad.

Titelblad voor het pamflet: De…

Romeyn de Hooghe, 1702, prent, RP-P-OB-55.029

Een groep van kraanvogels vertrapt en verscheurt een koekoeksjong. Rechts een schip op zee. Verwijst naar het lot dat de pretendent te wachten staat na de dood van zijn vader Jacobus II. Titel staat op apart tekstblad.

Titelblad voor het pamflet: De…

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-OB-55.021

Tafel met een bloedig Hongaarse sabel, karaf en een toiletdoos, hierboven een vrouwenportret. Op de achtergrond een slagveld met Hongaarse troepen en vluchtende Fransen. Titel staat op apart tekstblad

Titelblad voor het pamflet: De…

Romeyn de Hooghe, 1702, prent, RP-P-OB-55.041

Droom van Lodewijk XIV als de heilige Christoffel met op zijn schouders en onder de arm de pretendent en zijn kleinzoon Filips van Anjou. Op de achtergrond wordt een persoon (het Franse volk) uitgeperst in een Franse drukpers aangedraaid door een Franse minister en soldaat.

Titelblad voor het pamflet: De…

Romeyn de Hooghe, 1702, prent, RP-P-OB-55.035

Een muilezeldrijver met grote bril schrikt bij het zien van een Spaanse edelman te paard, op de voorgrond een schildpad en een slak. Spotprent op het wegzenden van de Franse hofstoet die Filips V op zijn reis naar Spanje vergezelde. Titel staat op apart tekstblad.

Titelblad voor het pamflet: De…

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-OB-55.022

Tafel waarop een Frans zwaard, een sleutel en een jezuïetenhoedje liggen. Rechts een muizenval. Het Franse zwaard bestaat uit Louis d'or, wat verwijst naar de Franse strijd door middel van omkoperij.

Titelblad voor het pamflet: De…

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-1904-558

Titelblad voor het pamflet: De Tyger voor Themis Vierschaar, 1701. De tijger (Frankrijk) en de adelaar (Keizerrijk) voor Justitia / Themis. Spotprent op de aanhoudende Franse bemoeienis met de Spaanse erfopvolging.

Titelblad voor het pamflet: De…

Romeyn de Hooghe, 1702, prent, RP-P-OB-55.028

Drie heksen bij een magische cirkel. De heksen roemen de goedgezindheid van de Fransen maar beklagen de eendracht in Engeland tegen hen. Op de achtergrond lijken aan een galg op Tilburn te Londen. Titel staat op apart tekstblad.