Titelblad voor het pamflet:…

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-OB-100.068

Tafel met een smeltkroes, geldbuidel, papieren rol en een wichelroede. Op de grond een lege schatkist. Spotprent op de slecht staat van de der Franse financiën en het omsmelten van kerkschatten en particiliere serviezen. Titel staat op apart tekstblad.

Titelblad voor het eerste pamflet…

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, BI-B-FM-037-1

Titelblad voor het eerste pamflet in de bundel van pamfletten getiteld: Esopus in Europa. De tijger (Frankrijk) met het wapen van Spanje tussen de poten bij het grafkist van Karel II van Spanje. Rechts zien een eenhoorn (Engeland), leeuw (Holland) en een kat (Zuidelijke Nederlanden) toe.

Titelblad voor het pamflet: De…

Romeyn de Hooghe, 1702, prent, RP-P-1904-567

Titelblad voor het pamflet: De Italiaansche Waarzegger. Esopus, Antonio Magino, en Dirk Rembrantz van Nierop, 1702. Wetenschappers kijken met telescopen naar de hemel waarin Phaëthon (Lodewijk XIV) uit de zonnewagen valt. Op de voorgrond een bedelaar met een bochel (Esopus). Op de achtergrond een…

Titelblad voor het pamflet: De…

Romeyn de Hooghe, 1702, prent, RP-P-1904-570

Titelblad voor het pamflet: De Horlende Kollendans, op Tilburn, 1702. Drie heksen bij een magische cirkel. De heksen roemen de goedgezindheid van de Fransen maar beklagen de eendracht in Engeland tegen hen. Op de achtergrond lijken aan een galg op Tilburn te Londen.

Titelblad voor het pamflet: Twist…

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-1904-552

Titelblad voor het pamflet: Twist tusschen de Spaansche Ginet en Fransche Mazet door Aesopus in Europa, 1701. Een Spaans en een Frans paard zonder berijders voor een slagveld. De paarden twisten over de rangorde tussen Spanje en Frankrijk.

Titelblad voor het pamflet: De…

Romeyn de Hooghe, 1702, prent, RP-P-1904-571

Titelblad voor het pamflet: De Jonge Koekkoek onder de Kroonvogels, 1702. Een groep van kraanvogels vertrapt en verscheurt een koekoeksjong. Rechts een schip op zee. Verwijst naar het lot dat de pretendent te wachten staat na de dood van zijn vader Jacobus II.

Titelblad voor het pamflet: De…

Romeyn de Hooghe, 1702, prent, RP-P-1904-582

Titelblad voor het pamflet: De Ontdekte Eenhoorn, 1701. De eenhoorn (Engeland onder koningin Anna) en leeuwen (Geallieerden) strijden samen tegen de tijger (Frankrijk) en andere dieren, waaronder een nijlpaard, krokodil en neushoorn.

Titelblad voor het pamflet: De…

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-1904-553

Titelblad voor het pamflet: De Italiaansche Vos in het geallieerde Tuighuis, 1701. Een vos staande op een stapel wapens en delen vam wapenrusting in een arsenaal.

Titelblad voor het pamflet: Europe…

Romeyn de Hooghe, 1702, prent, RP-P-1904-574

Titelblad voor het pamflet: Europe nooit voor een, 1702. Een leeuw (Willem III) en een vos knippen de nagels en breken de tanden van de tijger (Frankrijk), de adelaar (Keizerrijk) ziet goedkeurend toe. De macht van Frankrijk in Europa door Willem III en het keizerrijk beknot. Op de achtergrond een…

Titelblad voor het pamflet:…

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-1904-561

Titelblad voor het pamflet: Maatroozen Saamenspraak te Port a Port, benevens de Fabel van de Kakatoe, Kuykedief, en den Haan, 1701. Vier matrozen, een Portugees, Fransman, Engelsman en een Hollander met elkaar in gesprek over de voorrand ter zee, op een kade bij een voorstelling met vogels.