Omslag voor de twee portretten van…

Ludwig Gottlieb Portman (verworpen toeschrijving), 1805, tekstblad, RP-P-OB-65.686

Op de voorzijde de titel in het Nederlands. Daaronder de prijzen van de prenten en de namen van de uitgevers. Op de achterzijde een verklarende tekst van de uitgevers, in zestien regels in het Nederlands.

Bericht van de uitgever over het…

Willem Kok, 1787, tekstblad, RP-P-OB-79.399B

Tekstblad met een bericht van de uitgever over het opstarten van de prentreeks getiteld Atlas der Geschiedenissen van onzen tyd, een nieuwe reeks voorstellingen van historische gebeurtenissen uit de jaren 1780-1787 (de reeks is na het eerste nummer niet voortgezet). Tekst met een beschrijving van de…

Aankondiging van de uitgave van de…

Jan Willem Smit, 1782, tekstblad, RP-P-OB-85.238

Tekstblad waarin de uitgever de publicatie aankondigt van de drie platen over het gevecht van het gewapend hoekerschip Vrouw Machtelyna bij Curaçao op 16 juni 1782. Met een beschrijving van de drie platen en de prijzen in verschillende edities.

Prospectus voor de uitgave van de…

Evert Maaskamp, 1811, tekstblad, RP-P-OB-84.101

Prospectus voor de uitgave door E. Maaskamp in 1811 te Amsterdam van de serie van 32 prenten getiteld: Tafereelen uit het Burgerlijke leven van de Hollanders in de Achttiende Eeuw, naar schilderijen of tekeningen van Cornelis Troost uit de jaren 1725-1750. Boekje van 8 genummerde bladzijden met een…

Aankondiging van de publicatie van…

David Douglas, 1878, uitgeversprospectus, RP-P-OB-79.712

Aankondiging door de uitgever van de publicatie van het boek Antwerp Delivered in MDLXXVII van William Stirling Maxwell, met de mogelijkheid om in te tekenen op één van de 250 exemplaren. Tekstblad in het Engels met versierde initiaal. Onderaan een annotatie in pen over de hogere prijs na…

Uitgeversprospectus voor de prenten…

Abraham Delfos, 1768 - 1796, uitgeversprospectus, RP-P-OB-78.621

Uitgeversprospectus voor de prenten naar het schilderij van Laatste Oordeel van Lucas van Leyden. Een opengevouwen blad bedrukt op vier bladzijden.

Aankondiging van de uitgave van de…

Daniel Joannes Langeweg, 1757, uitgeversprospectus, RP-P-OB-84.445

Aankondiging door de uitgever Daniel Langeweg van zijn uitgave van de prent met de plechtige inhuldiging van prins Willem V tot Ridder in de Orde van de Kouseband, in de Oranjezaal in Paleis Huis Ten Bosch, 5 juni 1752. Met een beschrijving van het historische belang van de gebeurtenis en van de…

Bericht waarin de uitgever de…

Jan Barend Elwe, 1784, tekstblad, RP-P-OB-80.962

Bericht waarin de uitgever de twee prenten te koop aanbiedt van de boekenkist waarin Hugo de Groot uit Loevestein ontsnapt is op 22 maart 1621. De koffer destijds (december 1783) in bezit van Mr. Jacob Klinkhamer te Amsterdam.

Verklaring bij de allegorische…

Ludwig Gottlieb Portman (verworpen toeschrijving), 1806, tekstblad, RP-P-OB-65.668

Tekstblad met een toelichting in het Nederlands bij de prent met de allegorische voorstelling met gedenksteen voor Jan Nieuwenhuyzen. Onderaan staan de prijzen van de prent vermeld. De tekst is gevat in een ornamentele omlijsting.