Tekstblad voor het Monument voor de…

Jan Amelisz, 1625, tekstblad, RP-P-OB-81.112B

Tekstblad voor het Monument voor de Nassause Oorlog, 1625. Verklaring van de letters a-q op het monument, 1-68 op de begrafenisstoet en verzen en beschrijvingen van de vier actes.

Tekstblad bij de allegorie tegen…

anoniem, naar de advocaat van Thienen, 1636, tekstblad, RP-P-OB-81.400B

Tekstblad behorend bij de allegorie tegen Frederik Hendrik in het jaar 1636. De prent is een antwoord op FMH 1751.

Tekstblad bij de allegorie op de…

D. van der Ley, 1678, tekstblad, RP-P-OB-81.053B

Tekstblad bij de allegorie op ratificatie van de Vrede van Nijmegen op 20 september 1678. Drie kolommen tekst in het Nederlands.

Tekstblad bij de prent van het…

anoniem, 1630 - 1635, tekstblad, RP-P-OB-81.569B

Tekstblad bij de prent van het visioen van de ondergang van Spanje, ca. 1630. Verklaring van de voorstelling in 3 kolommen, daaronder een uitleg in 4 kolommen in cursief, daaronder de verklaringen in versvorm van de kleine scènes A-Q en de legenda 1-11 van de centrale voorstelling.

Teksten bij de prent van de…

Broer Jansz. (Amsterdam), 1642, tekstblad, RP-P-OB-81.508B

Blad waarop geplakt zijn de 24 uitgeknipte beschrijvingen van de kleine scènes van de wreedheden, martelingen en verminkingen begaan in Ierland door de katholieken jegens de protestanten, januari 1642. Elk stukje heeft een cijfer en een letter die verwijzen naar de afzonderlijke scènes. Op voor- en…

Tekstblad bij de Allegorie op de…

anoniem, 1648, tekstblad, RP-P-OB-68.266A

Tekstblad met Nederlands vers in vijf kolommen. Behoort bij de twee bladen die samen de Allegorie op de Westfaalse vrede van 1648 vormen.

Tekstblad bij de allegorie op de…

Abraham Allard, 1710, tekstblad, RP-P-OB-83.318B

Tekstblad bij de allegorie ter ere van de overwinningen door de Republiek in het jaar 1709 met een beschrijving van de veldtocht in de Nederlanden in 1709 in het Nederlands en Frans, met een verklaring van de cijfers 1-15 in de voorstelling

Tekstblad bij de prent van de…

Romeyn de Hooghe, 1699, tekstblad, RP-P-OB-79.327C

Tekstblad bij de prent van de vervolging der protestanten in Frankrijk na de herroeping van het Edict van Nantes, 1685-1686. Dit blad behoort bij een latere uitgave uit 1699 van deze prent en bevat een vers over 4 kolommen over de scènes A-N.

Vers bij de allegorie op het…

Thomas Asselijn, 1688 - 1689, tekstblad, RP-P-OB-82.794B

Tekstblad met een vers in vier kolommen, behorend bij de prent met de allegorie op het herstel van de ware godsdienst in Engeland met de komst van de prins van Oranje, 1688.

Overwinning van Willem III aan de…

Romeyn de Hooghe, 1693 - 1699, tekstblad, RP-P-OB-79.457B

Overwinning van Willem III aan de Boyne, 1690. Latere druk met de twee oorspronkelijke platen versneden tot vier platen en met twee tekstbladen. Tekstblad met een beschrijving van het verloop van de slag en de legenda A-Z, in 3 kolommen in het Engels.