Titelpagina met een overzicht van…

Frans Hogenberg, 1570, tekstblad, RP-P-OB-78.623-1

Titelpagina met een overzicht van de 19 prenten genummerd I-XVIIII die in dit deel voorkomen, met voorstellingen van de gebeurtenissen in de Nederlanden in de jaren 1566-1570. Tekst in het Duits.

Aan de lezer

Abraham de Bruyn, 1581, tekstblad, BI-1895-3811-1A

Tekst in boekdruk: aan de lezer. Prent uit het boek 'Omnium pene Europae, Asiae, Aphricae atque Americae gentium habitus...', 1581. De prent maakt deel uit van een album.

Beschrijving van de Spaanse letter…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2172

Folio C1r met een instructie van de Spaanse letter en een schrijfvoorbeeld getiteld: Fundamento della Letra Espanola Redondilla. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2181

Folio H2v met een beschrijving van de Engelse letter. Daaronder echter het schrijfvoorbeeld van de Franse letteren getiteld: Instruction methodique de la Lettre Francoyse. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Jan van de Velde (I), 1605, prent, RP-P-1964-2178

Folio F1r met een beschrijving en een schrijfvoorbeeld getiteld: Vierderley Nederlantsche principale gemeyne handen. De tekst vangt aan met een kleine initiaal D. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2175

Folio E1v met een beschrijving en een schrijfvoorbeeld van de Textur Letter, getiteld: Verdeelinghe vande Textur letter. De tekst vangt aan met een kleine initiaal K. Het blad maakt deel uit van een album.

Instructie bij het schrijven van de…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2179

Folio G2v met het vijfde vervolg van de instructie bij het schrijven van de Nederlandse letteren. Daaronder een schrijfvoorbeeld getiteld: Grondt ende fondament vande Nederlandtscher staende letter. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2170

Folio B2v met een schrijfvoorbeeld getiteld: Fundamentum scripturae Romanae. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2176

Folio E2v met een beschrijving en een schrijfvoorbeeld van de Bastaerdt Letter, getiteld: Fondament vande Bastaert-letter. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2182

Folio H2r met een beschrijving van de Franse letteren. Daaronder echter het schrijfvoorbeeld van de Engelse letter getiteld: The English hand. De tekst vangt aan met een kleine initiaal D. Het blad maakt deel uit van een album.