Gedicht op de Blokhuizen in de…

Joost van den Vondel, 1800 - 1863, tekstblad, RP-P-OB-81.714A

Afschrift van een gedicht door Vondel op de twee Blokhuizen in de Amstel buiten Amsterdam, gebouwd in 1651 ter verdediging van de stad na de mislukte aanslag door Willem II op Amsterdam 30 juli 1650. Handschrift op twee blaadjes.

Tekstblad behorende bij de…

Joost van den Vondel, 1652, tekstblad, RP-P-OB-62.224

Gedicht op de inwijding van de…

Joost van den Vondel, 1630, tekstblad, RP-P-OB-76.429B

Gedicht op de inwijding van de Remonstrantse kerk aan de Keizersgracht te Amsterdam, 8 september 1630. Pamflet van acht bladzijden. Op het titelblad Psalm 118.

Gedichten van Joost van den Vondel…

Joost van den Vondel, 1643 - 1645, prent, RP-P-OB-60.655

Gedichten van Joost van den Vondel bij de schilderijen met voorstellingen van de twaalf maanden, de dag en de nacht, die Joachim von Sandrart vervaardigde in opdracht van de Beierse keurvorst Maximiliaan I, voor diens feest- en eetzaal van het slot te Schleissheim.

Gedicht tegen de vervolging van de…

Joost van den Vondel, 1630, tekstblad, RP-P-OB-81.244

Gedicht naar aanleiding van de vervolging van de Remonstranten te Leiden, september 1630. Gedicht in 2 kolommen met opmerkingen in noten aan de zijkanten. Bovenaan twee noodmunten geslagen in Leiden tijdens het beleg in 1574. Bij het gedicht een los blaadje met tekst over het vers in handschrift.

Tekstblad bij de prent van Frederik…

Joost van den Vondel, 1700 - 1721, tekstblad, RP-P-OB-81.237B

Tekstblad bij de allegorische prent van Frederik Hendrik die in een triomfwagen Den Haag binnen rijdt, 1629. Met het antwoord van Vondel op de vraag waarom Johan van Oldenbarnevelt voorkomt in de Nassausche Heldenhemel samen met Willem van Oranje, Maurits, de Duitse keizer en de Franse koning…

Tekstblad behorend bij het…

Joost van den Vondel, 1632, tekstblad, RP-P-OB-81.350B

Tekstblad behorend bij het allegorisch ruiterportret van Frederik Hendrik na de verovering van Maastricht, augustus 1632. Blad met 5 kolommen tekst waarin 2 verzen in het Nederlands, een vers in het Frans en een vers in het Engels.

Gedicht bij de prent van het ontzet…

Joost van den Vondel, 1659, nieuwsprent, RP-P-OB-81.869B

Gedicht bij de plattegrond van Kopenhagen met de Hollandse vloot die de belegering van de stad door de Zweden doorbreekt, 19-21 februari 1659. Gedicht in 3 kolommen gevolgd door een lijst van de bij de gevechten omgekomen en gewonde Zweedse officieren.