Verklaring bij de Allegorie op de…

Johannes Groenewoud Jansz, 1815 - 1816, tekstblad, RP-P-OB-87.342A

Tekstblad met een verklaring van de voorstelling van de prent met de allegorie op de Tweede Vrede van Parijs, 20 november 1815. Onder de uitleg dezelfde twee vierreglige verzen in het Nederlands als op de prent, hier gesigneerd 'v.O.'.

Bericht van de uitgave van de twee…

Johannes Groenewoud Jansz, 1807, tekstblad, RP-P-OB-86.928C

Bericht van de uitgave door Groenewoud van de twee platen door Vinkeles van de verwoestingen door de buskruitramp op het Rapenburg (Steenschuur) te Leiden op 12 januari 1807. Met prijslijst voor de verschillende drukken.

Verklaring bij de vier platen van…

Johannes Groenewoud Jansz, 1807, tekstblad, RP-P-OB-86.928A

Tekstblad met in vier kolommen een verklaring van de gebeurtenissen die te zien zijn in de vier platen van Vinkeles over de buskruitramp op het Rapenburg (Steenschuur) te Leiden op 12 januari 1807.

Bericht van intekening voor de…

Johannes Groenewoud Jansz, 1806, tekstblad, RP-P-OB-86.871A

Gedrukt bericht van intekening voor de prent met het allegorische grafmonument voor prins Willem V, overleden op 9 april 1806. Met een verklaring van de voorstelling van de prent en een prijslijst van de verschillende uitgaven van de prent.

Verklaring bij de print van Prins…

Johannes Groenewoud Jansz, 1793 - 1795, tekstblad, RP-P-OB-86.734A

Tekstblad met een verklaring van de prent waarin Willem George Frederik, prins van Oranje-Nassau, gewond raakt in een gevecht tegen de Fransen bij Wervik in West-Vlaanderen op 13 september 1793. Tekst met twaalfregelig vers, binnen ornamentale rand.

Uitleg van de prent met het…

Johannes Groenewoud Jansz (toegeschreven aan), 1793, tekstblad, RP-P-OB-86.246A

Tekstblad met een korte verklaring van de voorstelling van het allegorische monument voor Joachim Maurits baron van Kropff, gesneuveld bij de verdediging van Klundert tegen het Franse leger, 25 februari 1793.

Tekstblad bij de prent met de…

Johannes Groenewoud Jansz, 1793 - 1794, tekstblad, RP-P-OB-86.298A

Tekstblad met een verklaring van de voorstelling van de prent van het allegorisch grafmonument voor generaal-majoor Adam François van der Duyn, op 28 november overleden aan zijn verwondingen te Lille (Rijssel).