Tekstblad behorende bij de serie…

Jacobus Haffman, 1750, tekstblad, RP-P-OB-102.767

Verhaal van de feestelijkheden rond…

Jacobus Haffman, 1747, tekstblad, RP-P-OB-83.882

Tekstblad met een beschrijving van de feestelijkheden in Den Haag rond de inzwering van Willem IV als stadhouder van Holland en West-Friesland op 15 mei 1747 en van de feestelijkheden in de steden Delft, Rotterdam en in Zeeland. Tekst in drie kolommen.

Tekst bij het portret van Maria…

Jacobus Haffman, 1751, tekstblad, RP-P-OB-105.080A

Tekst bij het portret van Anna van…

Jacobus Haffman, 1751, tekstblad, RP-P-OB-104.727A