Proclamatie van de provisionele…

Gerrit Brender à Brandis, 1795, tekstblad, RP-P-OB-86.437

Proclamatie van de provisionele representanten van het volk van Amsterdam over de aanstaande Feest der Vrijheid op 4 maart 1795.

Namenlijst van leden van de…

Gerrit Brender à Brandis, 1795, tekstblad, RP-P-OB-86.433

Lijst van de namen van de burgers die in de verschillende comités in de stad Amsterdam zijn benoemd, 26 januari 1795. Met bovenaan de benoeming van Carel Wouter Visscher als maire (burgemeester). Namenlijst in twee kolommen in het Nederlands en Frans, opgesteld door de provisionele representanten…

Proclamatie van de provisionele…

Gerrit Brender à Brandis, 1795, tekstblad, RP-P-OB-86.406

Proclamatie van de provisionele representanten van het volk van Amsterdam over het crediet van de wisselbank van de stad, 5 februari 1795.