Lijkstatie van prins Maurits in…

Claes Jansz. Visscher (II), 1626, tekstblad, RP-P-OB-78.121A

De begrafenisstoet van prins Maurits te Delft op 16 september 1625. Grote voorstelling van de ceremonie, bestaande uit 4 te monteren bladen, een titel en bijbehorende tekstblaadjes (genummerd 1-12). Dit is het blad met de incomplete titel.

Beleg van Maastricht, 1632…

Claes Jansz. Visscher (II), 1632, tekstblad, RP-P-AO-16-127-7

Tekstbladen behorende bij de grote samengestelde kaart van het beleg en de inname van Maastricht door het Staatse leger onder stadhouder Frederik Hendrik, 9 juni tot 21 augustus 1632. Beschrijving van het beleg en de verovering van de stad en de artikelen van overgave, in acht merendeels losgesneden…

Tekstblad behorend bij de kaart van…

Claes Jansz. Visscher (II), 1632, tekstblad, RP-P-OB-81.330B

Tekstblad behorend bij de kaart van het beleg van Maastricht door het Staatse leger onder stadhouder Frederik Hendrik, 9 juni tot 21 augustus 1632. Tekst in Frans in Nederlands in 4 kolommen boven elkaar.

Tekstblad bij de kaart van het…

Claes Jansz. Visscher (II), 1637, tekstblad, RP-P-OB-81.442B

Tekstblad bij de kaart van de belegering van Breda door het Staatse leger onder Frederik Hendrick, 23 juli - 10 oktober 1637. Tekstblad (rechterhelft) met een beschrijving van de gebeurtenissen in 3 lange kolommen.

Tekstblad gebruikt bij een kaart…

Claes Jansz. Visscher (II), 1636, tekstblad, RP-P-OB-81.387

Zes kolommen tekst gebruikt bij een kaart van het beleg en de inname van Schenckenschans door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 1635-1636. Laatst genoemde data in de tekst zijn 29 april en 'den laetsten April 1636'. De losse kolommen uitgeknipt en met twee stuks naast elkaar opgeplakt op…

Tekstblad bij een latere uitgave…

Claes Jansz. Visscher (II), 1644, tekstblad, RP-P-OB-81.538

Tekstblad bij een latere uitgave van de prent met de kaart van het beleg van de stad Sas-van Gent door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, begonnen 28 juli, veroverd 5 september 1644. Tekst in 2 kolommen in het Nederlands en Frans (met laatst vermelde datum 5 september). Onderaan de artikelen…

Grote ensemble van de kaart en…

Claes Jansz. Visscher (II) (atelier van), naar Jan Martszen de Jonge, 1641, prent, RP-P-OB-81.500

Grote ensemble van de kaart en voorstellingen van het Huis te Gennep, belegerd en veroverd door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 6 juni - 27 juli 1641. Ensemble bestaande uit een titel in 4 stroken, de 4 platen uit het atelier van Visscher, de 4 bladen van het vertrek van het garnizoen door…

Kaart van het beleg van Huis te…

Claes Jansz. Visscher (II), 1641, tekstblad, RP-P-OB-81.500E

Tekstblad bij de kaart van Gennep met het Huis te Gennep en omgeving, belegerd en veroverd door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 6 juni - 27 juli 1641. Vervolg van het eerste deel van de tekst in 2 kolommen met een afzonderlijke derde kolom met een beschrijving van het vertrek van het…

Tekstblad bij de prent van het…

Claes Jansz. Visscher (II), 1645, tekstblad, RP-P-OB-81.551B

Tekstblad bij de prent van het beleg en verovering van het fort Mardijk bij het plaatsje Mardijk bij Duinkerken, 22 juni - 9 juli 1645, door het Franse leger onder Gaston, hertog van Orleans op de Spanjaarden. Tekst in 2 kolommen Nederlands en 2 kolommen Frans.

Tekstblad (tweede deel) bij de…

Claes Jansz. Visscher (II), 1644, tekstblad, RP-P-OB-81.543C

Tekstblad (tweede deel) bij de plattegrond van Sas-van-Gent, belegerd door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, begonnen 28 juli en ingenomen op 5 september 1644. Tekst in 2 kolommen in het Nederlands.