Annotatie van E. Boursse

Esaias Boursse, 1671, tekstblad, NG-1996-6-1

Tekstblad in zwarte inkt geschreven: ik onder geschreven hebbe dit / tijken boeck, op Silon getijkent, / en verkocht aen mijn broeder / tot mijn contentement den / 1 Jannewarij 1671 / esias boursse.