Tekst over Trijn van Leemput en de…

anoniem, 1800 - 1899, tekstblad, RP-P-OB-79.673

Tekst over Trijn van Leemput en de slechting van kasteel Vredenburg, 2 mei 1577. Wellicht een afschrift van het manuscript in de Koninklijke Bibliotheek dat vermeld wordt door Muller.

Vreugdezang op de geboorte van de…

Jacobus van Egmont, 1711, tekstblad, RP-P-OB-83.343

Blad met de tekst van een vreugdezang gecomponeerd ter gelegenheid van de geboorte te Leeuwarden van de prins Willem Karel Hendrik Friso (de latere erfstadhouder Willem IV) op 1 september 1711.

Tekstblad bij de allegorie op de…

Abraham Allard, 1710, tekstblad, RP-P-OB-83.318B

Tekstblad bij de allegorie ter ere van de overwinningen door de Republiek in het jaar 1709 met een beschrijving van de veldtocht in de Nederlanden in 1709 in het Nederlands en Frans, met een verklaring van de cijfers 1-15 in de voorstelling

Beschrijving van de feestelijke…

anoniem, 1800 - 1899, tekstblad, RP-P-OB-80.166

Tekstblad met een handgeschreven beschrijving van de feestelijke intocht van Maurits in Amsterdam na de verovering van Groningen in 1594.

Tekst uit de inleiding over de bouw…

Cornelis Sebille Roos (uitgever), 1789 - 1791, tekstblad, RP-P-1921-321

Tekstblad met pagina's 2-4 van de inleiding bij het plaatwerk over de architectuur van het gebouw voor de maatschappij Felix Meritis te Amsterdam, ontworpen door de achitect Jacob Otten Huslij en ingewijd op 31 oktober 1788. Tekstblad bedrukt op beide zijden met tekst in het Nederlands en Frans.

Titelpagina van het plaatwerk:…

Cornelis Sebille Roos (uitgever), 1789 - 1791, tekstblad, RP-P-1921-319

Titelpagina van het plaatwerk over de architectuur van het gebouw voor de maatschappij Felix Meritis te Amsterdam, ontworpen door de achitect Jacob Otten Huslij en ingewijd op 31 oktober 1788. Tekstblad met de twee titels in het Nederlands en Frans.

Titelblad voor de Facsimile van de…

Daniël Abrahams, 1827, prent, RP-P-1939-1468

Titelblad voor de Facsimile van de Unie van Brussel, 1577. Tekstblad met omlijsting.

Toelichting bij een achtkantige…

A.G. Eckhardt, 1778, tekstblad, RP-P-1937-1595

Tekstblad met een Franstalige toelichting op een prent met een voorstelling van een achtkantige doos, links getekend met behulp van een grafometer en rechts volgens de leer van het perspectief (regels der doorzichtkunde).

Tekst uit de inleiding over de bouw…

Cornelis Sebille Roos (uitgever), 1789 - 1791, tekstblad, RP-P-1921-320

Tekstblad met de eerste twee pagina's van de inleiding bij het plaatwerk over de architectuur van het gebouw voor de maatschappij Felix Meritis te Amsterdam, ontworpen door de achitect Jacob Otten Huslij en ingewijd op 31 oktober 1788. Tekstblad bedrukt op beide zijden met tekst in het Nederlands en…

Tekstblad bij de prent van met de…

Romeyn de Hooghe, 1675, tekstblad, RP-P-OB-79.309B

Tekstblad bij de prent van met de klacht over de rampspoed in de Republiek tussen 1672 en 1675. Twee kolommen tekst in het Nederlands.