Chronologisch overzicht bij het…

Jan Philipsz Schabaelje, 1653 - 1654, tekstblad, RP-P-2015-10-6

Chronologisch overzicht bij het eerste deel in de Grooten Emblemata Sarca, met het opschrift: Van de Scheppingh der Weerelt tot de beroepinghe Mosis, beschreven in't Boeck Genesis, en een ghedeelte Exodi ... Het blad maakt deel uit van een album.

Vier toelichtingen bij…

Hendrick Jansen van Barrefelt, 1653 - 1654, tekstblad, RP-P-2015-10-12

Vier toelichtingen bij voorstellingen over de Schepping en het Paradijs, genummerd twee tot en met vijf. De tekst vangt aan met een gedecoreerde initiaal A. Het blad maakt deel uit van een album.

Vijf toelichtingen bij…

Hendrick Jansen van Barrefelt, 1653 - 1654, tekstblad, RP-P-2015-10-17

Vijf toelichtingen bij voorstellingen over de val van de mens en zijn straf, genummerd zes tot en met tien. De tekst vangt aan met een gedecoreerde initiaal H. Het blad maakt deel uit van een album.

Jozef wordt door zijn broers uit de…

Salomon Savery, naar Matthäus Merian (I), na 1630, prent, RP-P-2015-10-74

Jozef wordt met touwen uit de put gehaald. Naast de put ligt zijn jas. Een van de broers wijst naar de passerende groep Ismaëlieten aan wie Jozef zal worden verkocht. Rechtsonder een verwijzing naar de Bijbeltekst in Gen. 37:23. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde initiaal D.…

Mozes wordt gevonden

Salomon Savery, naar Matthäus Merian (I), na 1630, prent, RP-P-2015-10-79

Mozes wordt in een biezen mandje op de rivier gevonden door de dochter van de farao en haar dienaressen. Een van de vrouwen zit op haar hurken en probeert het mandje te pakken. Links een verwijzing naar de betreffende Bijbeltekst: Exod. 2:2. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde…

Portretten van de koningen Arses en…

anoniem, 1610 - 1625, prent, RP-P-2015-10-142

Portretten van Stefanus Bathory en Süleyman Pasja, in dit album gebruikt als afbeeldingen van respectievelijk Arses en Darius III. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde initiaal A. Het blad maakt deel uit van een album.

Portret van de hogepriester Jaddua

anoniem, 1610 - 1625, prent, RP-P-2015-10-147

Portret van paus Paulus V, in dit album gebruikt als afbeelding van de hogepriester Jaddua. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde initiaal N. Het blad maakt deel uit van een album.

Portretten van Ptolemaeus II…

anoniem, 1610 - 1625, prent, RP-P-2015-10-178

Portretten van Frederik III van de Palts en Anton I van Portugal, in dit album gebruikt als afbeeldingen van respectievelijk de koningen Ptolemaeus II Philadelphus en Antiochus III de Grote. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde initiaal P. Het blad maakt deel uit van een album.

Portret van een oudere man met een…

Salomon Savery, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1633, prent, RP-P-2015-10-185

Portret van een oudere man met een baret op zijn hoofd, in dit album gebruikt als afbeelding van Numa Pompilius of Cicero. De begeleidende tekst begint met een gedecoreerde initiaal R. Het blad maakt deel uit van een album.

Landschap met Johannes de Doper

anoniem, prent, RP-P-2015-10-229

Boomrijk landschap. In de verte zit Johannes de Doper met kruisstaf en lammetje. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde initiaal G. Het blad maakt deel uit van een album.