Veld met kinderspeltegels, elk met…

anoniem, ca. 1680 - ca. 1730, tegel, BK-1955-328-A

Veld van drieënzestig tegels

anoniem, ca. 1675 - ca. 1725, tegel, BK-1955-344

Veld van vier tegels met bloemen

anoniem, ca. 1640 - ca. 1660, tegel, BK-1955-262-D

Veld van zestien tegels met…

anoniem, ca. 1580 - ca. 1625, tegel, BK-1955-212-E

Veld van twaalf tegels met…

anoniem, ca. 1610 - ca. 1625, tegel, BK-1955-221-A

Veld van vier tegels met…

anoniem, ca. 1560 - ca. 1600, tegel, BK-1955-138-D

Veld van zestien tegels met…

anoniem, ca. 1580 - ca. 1620, tegelveld, BK-1955-230-A

Veld van vier tegels

anoniem, 1650 - 1670, tegel, BK-NM-12420-L

Veld van zestien tegels met…

anoniem, ca. 1680 - ca. 1750, tegel, BK-1955-323

Veld van zestien tegels met…

anoniem, ca. 1580 - ca. 1625, tegel, BK-1955-212-A