Veld van vier tegels met…

tegelveld, BK-NM-11441-R

Veld van vier tegels (2x2), tezamen een vierpas vormend, waarin oranjeappels en goudsbloemen.

Twee tegelvelden

tegelveld, BK-2012-53

Hoort bij de Dordtse betimmering.

Veld van vijf tegels

anoniem, tegel, BK-1955-336

Veld van vijf tegels (1 x 5) elk met een blauw geschilderd opschrift van één letter: X, l, k, l, Y.