De geluksgod Fukurokuji

Ryûryûkyo Shinsai, ca. 1800 - ca. 1805, prent, AK-MAK-1558

Dansende courtisane

Ryûryûkyo Shinsai, 1807, prent, AK-MAK-1569

De zout schelp

Ryûryûkyo Shinsai, 1809, prent, AK-MAK-1547

Rapen uit Higashiyama

Ryûryûkyo Shinsai, ca. 1818 - ca. 1822, prent, RP-P-1991-659

De eerste links: Shôjô

Ryûryûkyo Shinsai, 1825, prent, RP-P-1958-515

Minamoto no Yoshiie te paard en…

Ryûryûkyo Shinsai, ca. 1825, prent, RP-P-1958-524

Reizigers bij een schrijn

Ryûryûkyo Shinsai, 1800, prent, RP-P-1958-516

Drie sake kommetjes

Ryûryûkyo Shinsai, 1820, prent, RP-P-1958-519

Prei in lichte sneeuw

Ryûryûkyo Shinsai, 1810 - 1815, prent, AK-MAK-943

Interieur van een paleis naast…

Ryûryûkyo Shinsai, ca. 1825, prent, RP-P-1958-525