Een sectie in de Eerste Kamer, 1887

Johan Michaël Schmidt Crans, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1887, tekening, NG-495-C

Schets voor een spotprent in De Nederlandsche Spectator van 1887. Pastiche op Rembrandts schilderij De Anatomische les van Dr. Tulp waarin hoofden van leden van de Eerste Kamer zijn geplaatst. Rechts een boek waarop: Grondwet 1848.

Blad met karikaturen

Johan Michaël Schmidt Crans, 1875 - 1895, tekening, NG-495-T

Blad met karikaturen van verschillende mannen, waarschijnlijk kamerleden en ministers. Voorstudies voor politieke spotprenten in De Uilenspiegel.

Portretschetsen

Johan Michaël Schmidt Crans, 1875 - 1895, tekening, NG-495-Y

Schetsblad met portretten van onbekende mannen, waarschijnlijk kamerleden, en een vrouw met hoed. Mogelijk voorstudies voor politieke spotprenten.

Studie voor spotprent op Bismarck…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1878, tekening, NG-495-D(V)

Schets voor de spotprent 'Hoog Spel' met Bismarck en paus Leo XIII in 1878. Beiden in vol ornaat gezeten aan weerszijden van een schaakbord, paus links met Sillabus in de linkerhand. Gezet in gotisch interieur. Schets voor een spotprent in De Nederlandsche Spectator van 1878, nr. 15.

Portretschets van twee onbekenden

Johan Michaël Schmidt Crans, 1875 - 1895, tekening, NG-495-Q

Schetsblad met een van twee onbekende mannen, waarschijnlijk kamerleden. Voorstudie voor politieke spotprent.

Schets voor karikatuur van kamerlid…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1887, tekening, NG-495-R

Schets voor karikatuur van kamerlid L.W.C. Keuchenius. Voorstudie voor een politieke spotprent in De Uilenspiegel 1887 p. 135.

Grondwetsherziening van 1887

Johan Michaël Schmidt Crans, 1887, tekening, NG-495-A

Schets voor een spotprent in De Nederlandsche Spectator nr. 46 van 1887, naar aanleiding van de aangenomen Grondwetsherziening met het Caoutchouc-artikel. Hogendorp en Thorbecke in de wolken boven het Binnenhof te Den Haag. In het midden een standbeeld met een politicus met de Grondwet 1887 in zijn…

Zeven portretten van kamerleden

Johan Michaël Schmidt Crans, 1875 - 1895, tekening, NG-495-M

Schetsblad met zeven studies van mannen, waarschijnlijk kamerleden. Voorstudie voor een politieke spotprent.

Studie voor spotprent 'Motie van…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1878, tekening, NG-495-D(R)

De politicus J.J. van Kerkwijk schiet een pijl al op een andere zittende politicus, een minister. Schets voor een spotprent in De Nederlandsche Spectator, nr. 16, april 1878.

Schets voor karikatuur van mr.…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1886, tekening, NG-495-L

Schets voor karikatuur van het kamerlid mr. Rutger Jan graaf Schimmelpenninck. Voorstudie voor politieke spotprent in De Uilenspiegel 1886, p. 79.