Titelpagina van het pamflet van…

anoniem, 1610, prent, BI-B-FM-038

Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: T'samensprekinghe, Vant recht der Coninghen, ofte Overheyt over haere Onderdanen, ende der Onderdanen plicht teghens haer, deur onderlinghe verbindinghe. De Batavier en…

Titelpagina van het pamflet: Aende…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-039

Spotprent met de gevangen vos en de vrije vossen. Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: Aende Afgewekene Provintien van Hollandt, Zeelandt, etc. / Aenwysinghe opt vermaen vande verleyde ende overheerde…

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1598, prent, BI-B-FM-041

Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598.Titelprent van een pamflet getiteld: Antwoordt op het tweede Refereyn, by de Overheerde Nederlantsche Provintien aen Hollant gheschreven: om haer met schoon-schijnende Redenen Ongefondeerde dreygementen,…

Uitleg van de plaat Harlekijn…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.516

Spotprent op de actionisten. De harlekijn Bombario en een zot tillen een gordijn waardoor de actiehandel bij het koffiehuis Quincampoix zichtbaar wordt, waar een grote menigte actiehandelaren zich verdringen om de acties die vanaf een podium worden uitgescheten. Op de voorgrond Mercurius in een kooi…

Titelpagina van het pamflet: Toets…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-042

Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Filips II met de paus, Isabella en een bisschop op hun tronen door een muur gescheiden van de Nederlandse Maagd met de provinciewapens en een schaap. Achter de tronen wordt een schaap vermoord; op de achtergrond…

Spotprent op de hebzucht en de…

Jacob Gole (mogelijk), naar Romeyn de Hooghe, 1688 - 1692, prent, RP-P-2003-138

Christus als Man van Smarten, omgeven door leden van de rooms-katholieke kerk. Rechts draaien monniken aan een rad (La banque de St. Esprit). Hierdoor persen ze letterlijk geld uit de wonden van Christus. Armen en invaliden vangen de munten op die uit het lichaam van Christus stromen. Links de paus…

Titelblad voor de serie van elf…

anoniem, 1877 - 1880, prent, RP-P-OB-89.249-0

Titelblad voor de serie van elf spotprenten op de Britse annexatie van Transvaal in 1877.

Boekenclub op het platteland

Thomas Rowlandson, naar James Dunthorne (II), 1788, prent, RP-P-2015-26-836

Interieur van een herberg met zes mannen rond een tafel waarop enkele boeken liggen. Een serveerster zet een pul op tafel neer en drie mannen hebben een pijp in hun handen.