53 resultaten gevonden


anoniem, 1787, tekstblad, RP-P-OB-85.951A

Tekstblad bij de spotprent op de, na het herstel van de prins van Oranje, door het Rotterdamse stadsbestuur ontslagen patriotse predikant Johan Jacob le Sage ten Broek, oktober 1787. Vers van vier regels.

Carel Allard, 1708, tekstblad, RP-P-OB-83.072

Spotvers in de vorm van een brief van de hertog van Vendôme aan koning Lodewijk XIV met de prins van Wales als bode, over het Franse verlies in de slag bij Oudenaarde, 11 juli 1708. Onderdeel van een reeks getiteld Palmhof der Bondgenooten met 9 spotprenten op de Fransen en bondgenoten uit het jaar…

Carel Allard, Staten van Holland en West-Friesland Abraham Allard, 1706, tekstblad, RP-P-OB-83.133-16

Tekstblad met vers behorend bij de spotprent waarin de geallieerde Europese vorsten het Stookhuis of Fornuis van de Oorlog in de Alchemistenwerkplaats van koning Lodewijk XIV en de paus en kardinaal aan stukken slaan, 1706. Vers in 3 kolommen in het Nederlands en 4 kolommen in het Frans. Blad nr. 4…

anoniem, 1677, tekstblad, RP-P-OB-76.812B

Tekstblad bij de spotprent van de begrafenis van dominee Abraham van de Velde, 14 juni 1677. Tekst in 4 kolommen met legenda 1-35.

anoniem, 1761, tekstblad, RP-P-OB-84.660

Spotprent op de jezuïeten. Satirisch blad met de slagorde van de troepen van de jezuïeten, met bespottelijke namen van de generaals en hun bataljons bestaande uit allerlei soorten geboefte. Tekst in ornamentele rand van fileten. De tekst van het manifest opgesteld: 1 september 1761.

Evert Maaskamp anoniem, 1813, tekstblad, RP-P-OB-87.113A

Tekstblad met een vers waarin de verklaring van de spotprent op Napoleon van 1813 waarbij zijn gezicht is opgebouwd uit de lijken van zijn slachtoffers.

anoniem, 1632, tekstblad, RP-P-OB-81.357B

Tekstblad bij de spotprent op de vredesonderhandelingen met Spanje, 1632. Tekstblad met een lied in 28 coupletten en de legenda A-AA in het Nederlands.

Monogrammist ADE, 1639 - 1640, tekstblad, RP-P-OB-81.472B

Tekstblad bij Den Grooten Barbiers Winckel, een spotprent op de Spanjaarden na de nederlaag in de zeeslag bij Duins, 21 oktober 1639. Samenspraak tussen de personen in de voorstelling, in 4 kolommen in het Frans.

Jacob Nijhoff, 1784, tekstblad, RP-P-OB-85.331A

Tekstblad met een verklaring van de letters A-K in de spotprent waarin de Arnhemse burgemeesters Gosen Geurt Bentinck en Hent Brantsen op de markt voor het stadhuis door vrouwen met takkenroedes worden gekastijd, 1784.

anoniem, 1785, tekstblad, RP-P-OB-76.814A

Tekstblad met een uitleg van de voorstelling van de spotprent op de prinsgezinden bij het verbod door de Staten van Holland van 23 februari 1785 op het dragen van oranje. Vers in vier coupletten, daaronder een Grafschrift.