Het niets-uitvoerend volk!

anoniem, 1832, tekening, NG-885

Satire op de luiheid onder hogere militaire officieren, 1832. Op de voorgrond staan enkele officieren (tamboer-majoor, provoost-geweldige, kapitein-adjudant, kapelmeester) te lanterfanten, op de achtergrond hardwerkende soldaten. In het midden een militair op een speelgoedpaard.

Hier onderhandelt men over de…

anoniem, 1787 - 1791, tekening, RP-T-00-3780

De Brabantse leeuw roostert kokardes aan een spit boven een vuurtje. Links en rechts twee tenten. Onderdeel van een grote groep van prenten betrekking hebbend op de gebeurtenissen van de Brabantse Omwenteling en de periode 1787-1790.

Hier onderhandelt men over de…

anoniem, 1787 - 1791, tekening, BI-B-FM-093-38

De Brabantse leeuw roostert kokardes aan een spit boven een vuurtje. Links en rechts twee tenten. Onderdeel van de gebundelde verzameling prenten betrekking hebbend op de gebeurtenissen van de Brabantse Omwenteling en de periode 1787-1790.

Ontwerptekening voor de prent…

anoniem, 1720, tekening, RP-T-00-3664

Ontwerptekening voor de prent met de Hebzucht probeert Fortuna in te halen. Voorstelling van allerlei soorten hebzicht onder de mensen van kindsaf aan tot in de ouderdom. Op de achtergrond stort een stoet van windhandelaren te voet en in koetsen zich in achtervolging van Fortuin van een rots in de…

Menukaart van het diner ter…

Zoltán Forrai, 1945, spotprent, NG-1986-24

Voorzijde, linksboven: vier tanks rijdend door stad met Nederlandse vlaggen; twee kinderen maken V-teken met rechterhand. Man in uniform wijst naar links, riching van richt bord met opschrift en de richting die de tanks rijden. Linksonder: militair met helm op en band met NB om de arm. Tegenover hem…

Verklaring bij de tekening…

anoniem, 1720, manuscript, RP-T-00-3666A

Handgeschreven verklaring van de voorstelling van de tekening Quincampoix in de Stoel mer Rinkels voor 't Lazarus Huis. Vijf dubbelgevouwen bladen en één los blad met een verklaring van de letters A-I. Behoort tot de groep van tekeningen toegevoegd aan de serie Tafereel der Dwaasheid met spotprenten…

Verklaring bij de tekening…

anoniem, 1720, manuscript, RP-T-00-3665A

Handgeschreven verklaring van de voorstelling van de tekening Quincampoix of de grote Wind en Koolverkoper. Dubbelgevouwen blad met een verklaring van de letters A-L. Behoort tot de groep van tekeningen toegevoegd aan de serie Tafereel der Dwaasheid met spotprenten op de Windhandel of Actiehandel…

Monument ter herinnering aan de…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-OB-83.524

Monument ter herinnering aan de dwaasheid van het jaar 1720. Op een grote wagen gemend door een nar strooit de Fortuin van de Actien aandelen in het rond. De kar wordt getrokken door onder anderen personificaties van de compagnieën van de Zuidzee en Mississippi (een invalide indiaan). De wagen wordt…

Spotprent op Napoleon, 1813

anoniem, 1813, prent, RP-P-1965-1208

Spotprent op Napoleon van 1813 waarbij zijn gezicht is opgebouwd uit de lijken van zijn slachtoffers, zijn hoed is de Pruisische adelaar, zijn epaulet is een grijpende hand waarvan de vingers zijn vijanden zijn en de pols het Alziende Oog. De kraag is een rivier van bloed, zijn jas het slagveld van…