Spotprent op de Bataafse nederlaag…

Isaac Cruikshank, 1797, prent, RP-P-1905-6520

Engelse spotprent op de Nederlanders na de nederlaag van de Bataafse vloot onder viceadmiraal De Winter tegen de Britse vloot in de slag bij Kamperduin op 11 oktober 1797. Op een troon zit een pijprokende Hollander gekleed in een koningsmantel, om de tafel heen is een groep mannen verzameld. Allen…

Tweede beproeving, 1828

Jean-Louis Van Hemelryck, 1828, prent, RP-P-OB-87.489

Een heer die op wacht staat dreigt met zijn vuist naar zijn voormalige bediende die nu korporaal is geworden. Linksonder genummerd 46. Onderdeel van een serie van ca. 24 spotprenten uit 1828 op de wanverhoudingen binnen de Belgische schutterijen door de maatschappelijke ongelijkheid binnen het…

Spotprent op de Staatsregeling van…

anoniem, 1798, prent, RP-P-OB-86.668

Spotprent op de Staatsregeling aangenomen op 19 mei 1798. Lid van het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek gekleed volgens de normen voorgesteld als de nieuwe aristocraat, onder zijn voeten vertredend de 'Rechten van den Mensch'.

Spotprent op Napoleon, 1813

anoniem, 1813, prent, RP-P-OB-87.112

Spotprent op Napoleon van 1813 waarbij zijn gezicht is opgebouwd uit de lijken van zijn slachtoffers, zijn hoed is de Pruisische adelaar, zijn epaulet is een grijpende hand waarvan de vingers zijn vijanden zijn en de pols het Alziende Oog. De kraag is een rivier van bloed, zijn jas het slagveld van…

Spotprent op Napoleon, 1813

anoniem, 1813, prent, RP-P-OB-87.117

Spotprent op Napoleon van 1813 waarbij zijn gezicht is opgebouwd uit de lijken van zijn slachtoffers, zijn hoed is de Pruisische adelaar, zijn epaulet is een grijpende hand. De kraag is een rivier van bloed, zijn jas het slagveld van Europa en het ordeteken van het Legioen van Eer op zijn borst is…

Wapenschild van Napoleon, 1808

anoniem, 1808, prent, RP-P-OB-87.124

Spotprent op Napoleon en zijn wandaden in Europa, 1808. Wapenschild met acht genummerde kwartieren, ieder een misdaad van Napoleon voorstellend. Links en rechts een duivel als wapenhouder. Boven het schild de wereldbol in vuur en vlam. Onderaan Bijbelcitaat uit Spreuken.

Vrijheid van ministeriële…

anoniem, 1828 - 1830, prent, RP-P-OB-87.523

Drinkende mannen in een herberg, één ligt dronken op de grond. Onderdeel van een groep van vier spotprenten op de Belgische petitiën voor vrijheid van onderwijs, drukpers en ministeriële verantwoordelijkheid, 1828-1830.

Uitvaart van de oranjesjerp te…

anoniem, 1784, prent, RP-P-OB-76.813

Spotprent in de vorm van een rouwkaart met een voorstelling van een Oranje écharpe (sjerp) die naar een gereedstaande kuil wordt gedragen om begraven te worden; achter hen een vrijkorps en juichende toeschouwers. Ernaast een vers met zeven coupletten met een verklaring van de voorstelling.

Spotprent op de Landzaten, 1795

anoniem, 1795, prent, RP-P-OB-86.384

Spotprent op de prinsgezinde landzaten die waardeloos bleken tijdens de Franse inval in 1795. Een visser te Scheveningen draagt een mand op zijn rug waarin vijf landzaten zitten die hij te koop aanbiedt al zingend: Wie koopt myn laatste zoo. In de verte Scheveningen aan zee. Een Engelse bulldog…

Spotprent op prins Willem V als…

anoniem, naar Willem V (prins van Oranje-Nassau), Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, 1782, prent, RP-P-OB-81.113

Spotprent met prins Willem V als Bacchus naakt op een wijnvat zittend. De prins spuwt in een kamerpot die opgehouden wordt door de freule Constance van Lynden van Hoevelaken die ook haar rokken optilt en haar diensten aanbiedt. Rechts J.H.S. Baron van Nagell, links Frans Godard Baron van Lynden van…