Loos Alarm

Marius Bauer, 1895, prent, NG-1972-28-20-46

Spotprent op de mislukte plannen voor de oprichting van het tijdschrift De Kunstbode, door J.G. Vogel en P.A. Haaxman jr. De Kunstbode als Don Quichotte strijdend tegen de lachende windmolens van Het Vaderland, De Kroniek, De Nieuwe Rotterdammer en het Handelsblad. Onderaan een tweeregelig vers.…

Van Scylla naar Charybdis

Marius Bauer, 1896, prent, NG-1972-28-20-53

Spotprent op Mr. Treub die zijn schip veilig tussen Scylla en Charybdis door stuurt, een verbeelding van de moeilijke keuze van Treub tussen het wethouderschap en het hoogleraarschap te Amsterdam. In het onderschrift wordt gerefereerd aan zijn kandidatuur voor het hoofdbestuur van de Maatschappij…

Hollandsch-Kiesrecht-agitatie

Marius Bauer, 1896, prent, NG-1972-28-20-58

Spotprent op de geringe belangstelling onder de werkende klasse voor de herziening van het kiesrecht in 1896. Schaftende arbeiders onder een aanplakbiljet voor een meeting over het kiesrecht met Frank van der Goes als spreker. Onderaan twee regels tekst van de arbeiders Louw en Piet. Verschenen in…

Félix Faure te St. Petersburg

Marius Bauer, 1897, prent, NG-1972-28-20-107

Spotprent op de alliantie tussen Frankrijk en Rusland. Tusen het vuurwerk in de lucht portretten van de Franse president Félix Faure en de Russische tsaar Nicolaas II. Verschenen in de bijvoegsel van 'De Kroniek' van 4 juli 1897.

De geest van Sultan Soliman

Marius Bauer, 1897, prent, NG-1973-9A-74

Spotprent op het uiteen vallen van het Turkse rijk, naar aanleiding van de opstand op Kreta tegen de Turken in 1896. Sultan Süleyman de Grote vraagt staande met de hand over de ogen aan Allah wat er mis is gegaan. Op de achtergrond de stad Istanbul. Verschenen in de bijvoegsel van 'De Kroniek' van…

Twee briefschrijvers

Johan Braakensiek, 1890, prent, RP-P-OB-25.366

Links Conrad Busken Huet met zijn hond Smous, rechts Multatuli op zijn hotelkamer in Brussel waar hij 'Max Havelaar' schreef. Onderaan een brief van Huet aan zijn vrouw en een brief van Multatuli aan Tine.

'De Kroniek'

Theo van Hoytema, 1895, prent, NG-1972-28-20-41

Prent met titel en onderschrift, bijvoegsel bij 'De Kroniek'.

'Mr. S. Muller Fz'

Jan Veth, 1895, prent, NG-1972-28-20-39

Prent met titel en onderschrift, bijvoegsel bij 'De Kroniek'. Gesigneerd en gedateerd.

'Dr. J.E. de Vrij'

Jan Veth, 1896, prent, NG-1972-28-20-77

Prent met titel en onderschrift, bijvoegsel bij 'De Kroniek'. Gesigneerd en gedateerd.

'Prof. dr M. Th. Mac Gillavry'

Jan Veth, 1898, prent, NG-1972-28-20-121

Prent met titel en onderschrift, bijvoegsel bij 'De Kroniek'. Gesigneerd en gedateerd.