Zie hier, en lach om 't modesch…

Hendrik Numan, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-84.312

Ballon, ballon, schapo ballon! /…

Johannes Egbertus van Lieshout, 1791 - 1812, prent, RP-P-OB-200.738

Ballon, ballon, schapo ballon! /…

Johannes Egbertus van Lieshout, 1825 - 1829, prent, RP-P-OB-200.740

Ballon, ballon, schapo ballon! /…

Johannes Egbertus van Lieshout, 1791 - 1812, prent, RP-P-OB-200.739

Nog eenigen der dwerg-posturen, ô…

Hermanus Coster, 1806 - 1830, prent, RP-P-OB-205.067

Hier wordt de klederpracht bespot,…

Gerrit Oortman, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-206.989

Nog eenigen der dwerg-posturen, ô…

Erve Wijsmuller, 1806 - 1830, prent, RP-P-OB-205.070

Zie hier, en lach om 't modesch…

Hendrik Numan, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-206.848