Jameson in de kerker

Petrus van Geldorp, 1896, prent, NG-1973-9-C-2

Spotprent uit het "Geillustreerd Politie Nieuws". Gesigneerd: op de prent. Gedateerd: boven.

Spotprenten uit de Amsterdamsche…

Petrus van Geldorp, 1898 - 1902, prent, NG-1973-9-D

Zesennegentig spotprenten, verschenen als derde blad bij de vrijdaguitgaven van "De Amsterdamsche Courant" tussen november 1898 en januari 1902, over diverse kwesties op binnen- en buitenlands politiek terrein, met een accent op de Zuid-Afrikaanse kwestie. Gesigneerd en gedateerd.

Spotprenten uit Neêrlandsch…

Petrus van Geldorp, 1897 - 1899, prent, NG-1973-9-E

68 Spotprenten, verschenen als bijvoegsel bij het "Neêrlands Weekblad" tussen januari 1897 en december 1898 en februari en april 1899, over binnen- en buitenlandse politieke kwesties. Gesigneerd en gedateerd.