De slapende boer van Stolwijk, 1707

Carel Allard (toegeschreven aan), 1707, prent, RP-P-OB-83.277

De slapende boer van Stolwijk (Dirk Klaasz de Bakker) gebruikt in een spotprent op de Fransen in het jaar 1707. Centraal het bed met de slapende man waaromheen artsen en toeschouwers staan verzameld. Deze voorstelling omringd door acht kleinere scènes met stadsgezichten en emblemen. Met opschriften…

De Hollandse Ridder op de…

Carel Allard (toegeschreven aan), 1706, prent, RP-P-OB-83.260

De Hollandse Ridder rijdend op de Nederlandse Leeuw verjaagt het zevenkoppige beest van Babylon waarop Theodorus de Cock zit, 1705. Op de achtergrond wordt Petrus Codde bij terugkeer in de Republiek verwelkomd. Derde blad in de serie van 10 bladen met spotprenten op de jezuïeten getiteld Roma…

Zinnebeeldig portret van Theodorus…

Carel Allard (toegeschreven aan), 1706 - 1707, prent, RP-P-OB-83.133-41

Zinnebeeldig portret van Theodorus de Cock als een haan die zijn veren verliest, 1705. De haan alleen de contouren weergegeven met de ruimte ingevuld met tekst. Blad nr. 4 in de serie van 13 bladen met spotprenten op de jezuïeten getiteld Roma Pertubata, 1707. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven…

Spotbrief over het Franse verlies…

Carel Allard (toegeschreven aan), 1708, tekstblad, RP-P-OB-83.072

Spotvers in de vorm van een brief van de hertog van Vendôme aan koning Lodewijk XIV met de prins van Wales als bode, over het Franse verlies in de slag bij Oudenaarde, 11 juli 1708. Onderdeel van een reeks getiteld Palmhof der Bondgenooten met 9 spotprenten op de Fransen en bondgenoten uit het jaar…

Franse haan aangevallen door de…

Carel Allard (toegeschreven aan), 1708, prent, RP-P-OB-83.133-85

Spotprent met de Franse haan aangevallen door de geallieerden: de hond (Engeland), de Nederlandse Leeuw en de keizerlijke adelaar. Verzen in de plaat in het Nederlands en Frans. Onderdeel van: Het Palmhof der Bondgenooten, een reeks van 9 ongenummerde spotprenten op de Fransen in het jaar 1708 van…

Codde en Cock op de smalle en brede…

Carel Allard (toegeschreven aan), 1706 - 1707, prent, RP-P-OB-83.133-43

Petrus Codde gaat over de smalle weg richting hemel en Theodorus de Cock over de brede weg naar de hel, 1705. De paus en de duivel sturen de wandelaars op de brede weg in het vagevuur. Blad nr. 6 in de serie van 13 bladen met spotprenten op de jezuïeten getiteld Roma Pertubata, 1707. Onderdeel van…

Jansenisme gewogen tegen de…

Carel Allard (toegeschreven aan), 1706 - 1707, prent, RP-P-OB-83.133-45

Op een weegschaal in de hand van God wordt het boek van Jansenius, de bijbel en de Hollandse leeuw gewogen tegen een jezuïet met misboek en de symbolen van de paus. Hoewel een minderbroeder aan de schaal hangt slaat deze door naar de kant van het jansenisme. Hierbij staat Petrus Codde als…

Drie medailles, 1705

Carel Allard (toegeschreven aan), 1706 - 1707, prent, RP-P-OB-83.133-38

Blad met twee medailles of penningen met dubbelkoppen van de paus met de duivel en de kardinaal met een nar, centraal een derde medaille uit 1705 ter ere van Petrus Codde met een allegorische voorstelling waarin de Nederlandse Leeuw met Gods hulp het Lam beschermt tegen de bliksemschichten uit het…

Keizer Jozef I tegenover paus…

Carel Allard (toegeschreven aan), 1708, prent, RP-P-OB-83.133-81

Spotprent waarin keizer Jozef I van een engel het zwaard van de wraak krijgt aangereikt. Tegenover hem blaast koning Lodewijk XIV van Frankrijk met een blaasbalg in het oor van paus Clemens XI. Op de achtergrond Rome. Opschriften en verzen in de plaat in het Nederlands. Onderdeel van: Het Palmhof…

Spotprent op het overlijden van…

Carel Allard (toegeschreven aan), 1707, prent, RP-P-OB-83.133-51

Spotprent op het overlijden van de door de Fransen omgekochte Lodewijk Willem I, markgraaf van Baden-Baden, 4 januari 1707. Achter de wand het sterfbed van de markgraaf, voor de wand Harlekijn (Lodewijk XIV) en generaal Thongen. Onderdeel van een reeks van 7 spotprenten op de Fransen en bondgenoten…