The Dutch Toy

Charles Williams, 1814, prent, NG-785-2

Spotprent op Willem Frederik George Lodewijk, prins van Oranje-Nassau (later koning Willem II), voorgesteld als een kleine figuur zittend bovenop een tol door de Engelse prinses Charlotte met een zweep geslagen wordt. Een figuur komend door de deur rechts reikt de prinses een takkenbos aan om mee te…

Spotprent op de Bataafse…

Thomas Rowlandson, 1799, prent, RP-P-OB-86.742

Spotprent op de Bataafse schout-bij-nacht Samuel Story. Story was commandant van het eskader van de Bataafse vloot dat zich, na muiterij onder de Oranjegezinde bemanning, zonder een schot te lossen overgaf aan de Britten op 30 augustus 1799. Deze gebeurtenis staat bekend als het Vlieter-incident. De…

Dokter Napoleon zet de Europese…

Charles Williams, 1808, prent, RP-P-1990-261

Napoleon als arts met een grote pruik op het hoofd heeft een groep Europese vorsten op een po te kakken gezet. Hij nodigt John Bull (Groot-Brittannië), Zweden (Gustaaf IV Adolf) en Brazilië (Johan VI, koning van Portugal en prins van Brazilië) uit om niet verlegen te zijn en ook plaats op de po's te…

De Corsicaanse spin in zijn web,…

Thomas Rowlandson, naar George Moutard Woodward, 1808, prent, RP-P-1984-61

Napoleon als een spin in het midden van zijn web verslindt buitenlandse naties voorgesteld als vliegen. Napoleon is bezig Spanje op te eten, vele andere landen (waaronder Nederland) zitten al vast in het web, andere landen (Groot-Brittannië, Turkije, Rusland en de paus) vliegen nog vrij rond en…

Rijzende zon over Europa, 1809

Thomas Rowlandson, naar G. Sauley, 1809, prent, RP-P-1908-2209

Keizer Napoleon zittend naast een slapende dikke Hollander wiegt de Russische beer in slaap. Verder ook vertegenwoordigers van Zweden, Polen, Denemarken, Oostenrijk en Pruisen. Op de rijzende zon de namen van Spanje en Portugal. Spotprent op de toestand in de Europese politiek in 1809. Onder de…

De Voorstelling

Johann Heinrich Ramberg, 1787, prent, RP-P-OB-85.976

Hollandse patriotse schutters buitelen over de grond, smeken om genade en vluchten als een echte Pruisische huzaar verschijnt te paard met getrokken sabel. Ook de kikkers vallen en vluchten. Onderdeel van een groep van vier spotprenten op de patriotten ten tijde van de Pruisische inval in oktober…

Zware veldtocht in Vlaanderen, 1793

James Gillray, 1793, prent, RP-P-1906-4302

Spotprent op de veldtocht van de bondgenoten in de coalitie tegen Frankrijk in de Oostenrijkse Nederlanden in 1793. Feestelijke drinkpartij met muziek, centraal zit Frederik Augustus, hertog van York, met op schoot een dikke Vlaamse vrouw. Links van hem een dikke Nederlander die rustig zijn pijp…

Sansculotten voeden Europa met het…

James Gillray, 1793, prent, RP-P-1908-5715

Spotprent waarin de Franse sansculotten in vijf aparte scènes de verschillende Europese landen het Franse brood van de vrijheid laten eten, 1793. John Bull (Engeland) wordt, in het midden, door twee sansculotten gevoerd met hompen brood. Eromheen gebeurt hetzelfde met Nederland, Savoie, Duitsland en…

Spotprent op Henry Sacheverell,…

Paul van Somer (II), 1689, prent, RP-P-OB-83.133-108

Spotprent op Henry Sacheverell, 1713. De Engelse predikant Henry Sacheverell veroordeeld in 1710 en in 1713 vrij gelaten. Hier als jezuïet en alchemist werkzaam samen met duivels in een laboratorium. In de plaat opschriften en verzen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van een groep van 28 nieuwe…

Spotprent op de verdeeldheid op de…

Henry Heath, 1831, prent, NG-881

Spotprent op de verdeeldheid onder de Europese afgevaardigden op de Londense Conferentie over de toekomst van België in januari 1831. Uiteindelijk wordt hier het Tractaat der XVIII artikelen opgesteld. Links zit op een stoel Talleyrand in gesprek met Palmerston. Rechts een dikke Nederlander…