Nachtelijk bacchanaal te Londen

Ernst Ludwig Creite, naar William Hogarth, 1739 - 1765, prent, RP-P-BI-6466X

Rokend en drinkend gezelschap heren rond een tafel in een vertrek. In het midden van de tafel een kom met punch. De heren (kooplieden, advocaten, geneesheren en dominees) bevinden zich in verschillende stadia van dronkenschap. Op de voorgrond valt een man op de grond; hij wordt overgoten met drank.…

Het Laatste Vuurwerk op de…

Marius Bauer, 1895, prent, NG-1972-28-20-36

Groot vuurwerk ter afsluiting van de wereldtentoonstelling te Amsterdam in 1895. Vanuit de hemel kijkt een schare van duivels hoe de heer N.A. Calisch door twee duivels de lucht in wordt getild om een ridderkruis te ontvangen, brandweermannen brengen het tekort van 100.000 gulden in veiligheid en…

De kroning van den Czar

Marius Bauer, 1896, prent, NG-1972-28-20-56

Spotprent op de tegenstelling tussen de aanstaande feestelijke kroning van tsaar Nicolaas II op 26 mei 1896 en de deportatie van politieke dissidenten naar Siberië. Een lange stoet van gevangenen wordt het besneeuwde land van Siberië ingedreven. In de lucht een weerspiegeling van de pracht en praal…

Loos Alarm

Marius Bauer, 1895, prent, NG-1972-28-20-46

Spotprent op de mislukte plannen voor de oprichting van het tijdschrift De Kunstbode, door J.G. Vogel en P.A. Haaxman jr. De Kunstbode als Don Quichotte strijdend tegen de lachende windmolens van Het Vaderland, De Kroniek, De Nieuwe Rotterdammer en het Handelsblad. Onderaan een tweeregelig vers.…

Hollandsch-Kiesrecht-agitatie

Marius Bauer, 1896, prent, NG-1972-28-20-58

Spotprent op de geringe belangstelling onder de werkende klasse voor de herziening van het kiesrecht in 1896. Schaftende arbeiders onder een aanplakbiljet voor een meeting over het kiesrecht met Frank van der Goes als spreker. Onderaan twee regels tekst van de arbeiders Louw en Piet. Verschenen in…

De laatste klucht in Oud-Hollandt

Marius Bauer, 1895, prent, NG-1972-28-20-22

Spotprent op de Nederlandse inzending getiteld Oud-Hollandt op de Wereldtentoonstelling voor het Hotel- en Reiswezen op het Museumplein te Amsterdam in 1895. Eén van de organisatoren wordt op een schavot publiekelijk onthoofd. Onderaan een subtitel. Verschenen in de bijvoegsel van 'De Kroniek' van 7…

Uit den Schoolwet-strijd

Marius Bauer, 1895, prent, NG-1972-28-20-26

Spotprent op de Schoolstrijd in België in 1895. Pastiche op het oordeel van koning Salomo die moet kiezen tussen de kerk als voorstander en de liberale tegenstander van de schoolwet, in het midden een huilend schoolkind. Onderaan het opschrift: Arme Belgische Salomo!. Verschenen in de bijvoegsel van…

Van Scylla naar Charybdis

Marius Bauer, 1896, prent, NG-1972-28-20-53

Spotprent op Mr. Treub die zijn schip veilig tussen Scylla en Charybdis door stuurt, een verbeelding van de moeilijke keuze van Treub tussen het wethouderschap en het hoogleraarschap te Amsterdam. In het onderschrift wordt gerefereerd aan zijn kandidatuur voor het hoofdbestuur van de Maatschappij…

Zware tijden (een keizerprent)

Marius Bauer, 1895, prent, NG-1972-28-20-42

Spotprent op de leidersrol van de Duitse keizer Wilhelm II in het opbouwen van een Nieuw Europa. Wilhelm roept als aartsengel Michaël de andere Europese landen op om hem te volgen in het opbouwen van de ruïnes van Europa. In de lucht een beeld van Boeddha en Chinese draken als symbool van de…

De Brug

Marius Bauer, 1895, prent, NG-1972-28-20-43

Spotprent op de plannen voor de oprichting van het tijdschrift De Kunstbode, door J.G. Vogel en P.A. Haaxman jr. De Kunstbode en het Dagblad van Zuid-Holland vormen een brug waarover kunstenaars en kunstenaarssociëteiten het publiek kunnen bereiken. Onderaan een citaat uit de prospectus voor het…