Spotprent op het niet afhandelen…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1865, prent, RP-P-OB-89.514

Spotprent op het niet afhandelen van de rijksbegroting van 1865 waarin een verbetering van positie van lage ambtenaren gepland stond. Een ambtenaar zittend achter zijn bureau. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 1, 7 januari 1865.

Spotprent op de opening van de…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1865, prent, RP-P-OB-89.519

Spotprent op de opening in februari van de Tweede Kamer na het kerstreces. De kamerleden als schoolkinderen door de schoolmeester tot de orde geroepen. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 9, 4 maart 1865.

Spotprent over de invloed van de…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1865, prent, RP-P-OB-89.521

Spotprent over de invloed van de maan volgens de jongste discussie in de Academie van Wetenschappen. Twee afbeeldingen van een stel wandelend in de maanlicht, links innig verliefd, rechts - als de maan door een uil geblokkeerd is - vechtend. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche…

Spotprent op de opvolging binnen de…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1865, spotprent, RP-P-OB-89.526

Spotprent op de leiderswisseling binnen de Antirevolutionaire Partij. Groen van Prinsterer vertrekt ten hemel als Elia in een vurige strijdwagen terwijl zijn mantel valt op Van Zuylen, terwijl Van Wassenaar Catwijck verwachttte de nieuwe leider te worden. Plaat verschenen bij het weekblad De…

Spotprent over de Waterloo-feesten,…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1865, prent, RP-P-OB-89.533

Spotprent over de feesten ter gelegenheid van 50-jarig jubileum van de Slag bij Waterloo. De leeuw van het Waterloo-monument spellt liggend op zijn rug met de bal. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 24, 11 juni 1865.

Spotprent op de pogingen van…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1865, prent, RP-P-OB-89.538

Spotprent op de pogingen van Rochussen het kabinet Thorbecke te doen vallen. Rochussen probeert Van Zuylen op te stoken om het kabinet te laten vallen. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 32, 12 augustus1865.

Spotprent naar aanleiding van…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1865, prent, RP-P-OB-89.540

Spotprent naar aanleiding van Felix Nadars ballonvaart met de Le Géant te Amsterdam. Verschillende politieke personen dragen allerlei voorwerpen aan waar zij van af willen. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 37, 16 september 1865.

Spotprent op de oproep tot…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1866, prent, RP-P-OB-89.634

Spotprent op de oproep tot herkiezing van de liberale vertegenwoordigers. De stedenmaagd van Rotterdam roept de de stedenmaagd van Amsterdam aan om de drie liberale kamerleden te herkiezen. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 45, 10 november 1866.

Spotprent op de onenigheid tussen…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1866, prent, RP-P-OB-89.639

Spotprent op de onenigheid tussen gouverneur-generaal Sloet van de Beele en zijn opvolger Mijer in Caïro. Aan een lange tafel zitten de twee mannen zo ver mogelijk van elkaar. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 51, 22 december 1866.

Spotprent op de verlaging van het…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1867, prent, RP-P-OB-89.641

Spotprent op de verlaging van het dagbladzegel. Minister van Financiën Schimmelpennick aan de zegelpers. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 42, 19 oktober 1867.