Derde spotprent op het…

anoniem, 1830, prent, RP-P-OB-87.599

Spotprent op het muziekconcours gehouden te Brussel gelijktijdig met de Nationale Nijverheidtentoonstelling, juli 1830. Na afloop van het concours vertrekken de muziekkorpsen naar huis. Links de korpsen van Antwerpen, Namen en Doornik met respectievelijk de eerste, tweede en derde prijs. Midden en…

Le Pétitionnement en Belgique.…

Joseph Pinnoy, naar Josef Geirnaert, 1831, prent, RP-P-OB-88.889

Interieur van een boerenwoning waarin roomsche geestelijken de bewoners aanzetten tot het ondertekenen van de Belgische petitiën. Onderdeel van een serie van vier spotprenten uit 1831 op de toestand in België vóór en na de afscheiding, Zie ook de pendant.

Les élections en Belgique. (1831.)…

Joseph Pinnoy, naar Josef Geirnaert, 1831, prent, RP-P-OB-88.891

Verkiezingen in Gent in 1831. Voor een herberg proberen roomsche geestelijken kiezers voor zich te winnen. Onderdeel van een serie van vier spotprenten uit 1831 op de toestand in België vóór en na de afscheiding, Zie ook de pendant.

Het gedwongen huwelijk van Don…

Romeyn de Hooghe, 1688, prent, RP-P-OB-83.041

Spotprent op de komst van Filips V naar Spanje en zijn huwelijk met de Spaanse Maagd. Boven de deur een voorstelling van de inname van Barcelona door de vloot van de geallieerden onder Karel III (1706). De oorspronkelijke plaat (La belle Constance dragonée par Arlequin deodat) aangepast op de…

Spotprent op de militaire…

Williaume frères, 1827 - 1828, prent, RP-P-OB-87.491

Spotprent op de onbekendheid met protocol tijdens militaire exercities binnen de Belgische schutterijen, 1827-1828. Verschillende groepen militairen bezig met exercities op het binnenterrein van een kazerne. Tweeregelig onderschrift.

Eerste spotprent op het…

anoniem, 1830, prent, RP-P-OB-87.597

Spotprent op het muziekconcours gehouden te Brussel gelijktijdig met de Nationale Nijverheidtentoonstelling, juli 1830. Muziekliefhebbers hebben zich als muizen in de val laten lokken met het bericht dat de Harmonie van Frankfurt op het concours zou spelen. Deze Harmonie wordt als een…

Spotprent op de Roomse kerk, naar…

anoniem, 1853, prent, RP-P-OB-89.153

Spotprent op de Rooms-katholieke Kerk naar aanleiding van de Aprilbeweging van april 1853. Gezicht in een werkplaats waar heiligenbeelden worden gesneden. Links toont een priester een beeld aan het publiek, rechts wordt een bijbelverkoper bij de deur weggestuurd. Onder de plaat een uitleg van de…

Vlucht van Hendrik van der Noot,…

anoniem, 1790, prent, RP-P-OB-86.054

Spotprent waarin Hendrik van der Noot en Petrus van Eupen met blote billen de kar trekken waarin Madame Pinau (Pineau) rijdt. Rechts trekken keizerlijke troepen de stad Brussel binnen. Met vierreglig Frans vers. Onderdeel van een grote groep van prenten betrekking hebbend op de gebeurtenissen van de…

Spotprent op de verdeling van…

anoniem, 1834, prent, RP-P-OB-88.588

Spotprent op het ruimhartige toekennen van de Belgische erekruizen, 1834. Koning Leopold I staat met enkele generaals op een verhoging en werpt handenvol medailles tussen de voor hem staande officieren. Links een haag cavaleristen.

Spotprent op het nemen van de…

Romeyn de Hooghe, 1702, prent, RP-P-OB-76.823

Spotprent op het nemen van de Spaanse zilvervloot op 23 oktober 1702. De zilvervloot lag onder bescherming van een vloot onder bevel van de Franse admiraal Chateaurenault bij Vigo voor de Spaanse kust. In het verschiet de baai van Vigo en de gezonken schepen, in het midden en op de voorgrond een…