Spotprent op het Verdrag van…

anoniem, 1785 - 1786, prent, RP-P-OB-85.414

Spotprent op de vrede gesloten te Parijs waarmee een eind kwam aan de Keteloorlog, de twisten tussen Nederland en de Oostenrijkse keizer Jozef II, 8 november 1785. Nederland betaalde 8,5 miljoen gulden en accepteerde andere vernederende voorwaarden. De Nederlander zit geketend op een geldkist,…

Spotprent op de vrede tussen…

anoniem, 1785 - 1786, prent, RP-P-OB-85.417

Spotprent op het verdrag van Fontainebleau waarmee een eind kwam aan de Keteloorlog, de twisten tussen Nederland en de Oostenrijkse keizer Jozef II, 8 november 1785. Nederland betaalde 8,5 miljoen gulden en accepteerde andere vernederende voorwaarden. Links een Oostenrijkse tolboom waarbij een open…

Patriotten verjaagd uit hun…

anoniem, 1787, prent, RP-P-OB-85.840

Pruisische soldaten verrassen de patriotten bij inval in hun wachtlokaal, 1787. De leden van de vrijkorps zijn op het moment van de inval bezig met eten, pijproken, kleding naaien en timmeren. Op de voorgrond een rek met geweren.

Spotprent op burgemeester Hooft,…

anoniem, 1787 - 1788, prent, RP-P-OB-85.968

Spotprent op burgemeester Hendrik Hooft Danielsz. die knielend de hand van prins Willem V kust. Centraal een erezuil met medaillon van Wilhelmina van Pruisen. Op de achtergrond de stad Amsterdam. Naar aanleiding van het ontslag van Hooft als burgemeester van Amsterdam op 27 november 1787.

Patriotten verscheuren de Unie,…

anoniem, 1787, prent, RP-P-OB-85.971

Spotprent op de patriotten, 1787. Een groep patriotten trekt de Unie uit elkaar in afzonderlijke linten waarop de namen van de provincies staan, hiertoe aangemoedigd door duivels. Links een obelisk met de Pruisische adelaar met bliksemschichten. Rechts sluimert de koophandel en wordt de Franse haan…

Politieke biljardspel in Duitsland,…

anoniem, 1758, prent, RP-P-1909-399

Spotprent waarin de strijdende partijen uit de Zevenjarige Oorlog in het jaar 1758 een potje biljard spelen op de kaart van Oost-Europa. Tot de spelers behoren: Pruisen, Hannover, Frankrijk, Rusland, Saksen, Zweden, Denemarken, Spanje, Polen en Zwitserland. De Nederlander is bij het schouwspel…

Spotprent op het Verdrag van…

anoniem, 1785 - 1786, prent, RP-P-OB-85.415

Spotprent op de vrede gesloten te Parijs waarmee een eind kwam aan de Keteloorlog, de twisten tussen Nederland en de Oostenrijkse keizer Jozef II, 10 november 1785. Nederland betaalde 8,5 miljoen gulden en accepteerde andere vernederende voorwaarden. De Hollandse gezant ondertekent de acte tot…