Harddraverij in de Hout van…

J.B. Clermans, 1825, prent, RP-P-OB-87.482

Paardenrace gehouden in de renbaan in de Hout te Alkmaar op 10 september 1825. Langs de baan staan toeschouwers, vooraan zwaait de winnaar van de wedstrijd naar het publiek. Rechts op de tribune staat een man klaar om de beker aan de winnaar uit te reiken,

Fantasie-compositie over de…

Louis Charles Hora Siccama, 1876, prent, RP-P-1913-2923

Drie tegen de vrieskou met stro ingepakte stamrozen, bedekt met sneeuw. De onderschriften identificeren de rozenstruiken met figuren uit de Frans-Duitse oorlog: François Certain Canrobert en Mathilde Bonaparte.

Fantasie-compositie over de…

Louis Charles Hora Siccama, 1876, prent, RP-P-1877-A-438

Drie tegen de vrieskou met stro ingepakte stamrozen, bedekt met sneeuw. De onderschriften identificeren de rozenstruiken met figuren uit de Frans-Duitse oorlog: François Certain Canrobert en Mathilde Bonaparte.

De jager berecht door de dieren,…

anoniem, 1800 - 1899, prent, RP-P-OB-80.480

Spotprent van de verkeerde wereld waarin de jager gevangengenomen en berecht wordt door dieren. Op de achtergrond worden mensen door dieren beroofd, onthoofd en levend gebraden aan het spit terwijl de dieren feest vieren. In de voorstelling versjes in het Nederlands. Kopie naar een 17e-eeuws…

Spotprent op het staatsexamen ter…

Jan Karel Jacob de Jonge (mogelijk), naar Carel Vosmaer, 1850, prent, RP-P-1892-A-17045

Spotprent op het door minister Thorbecke verzwaren van het staatsexamen ter toelating tot de universiteit, bij Koninklijk Besluit van 1 juli 1850. Links de droom van de student in bed en de verdrietige studenten die niet geslaagd zijn, rechts de blije studenten die wel geslaagd zijn. Bovenaan worden…

Le Pétitionnement en Belgique.…

Joseph Pinnoy, naar Josef Geirnaert, 1831, prent, RP-P-OB-88.889

Interieur van een boerenwoning waarin roomsche geestelijken de bewoners aanzetten tot het ondertekenen van de Belgische petitiën. Onderdeel van een serie van vier spotprenten uit 1831 op de toestand in België vóór en na de afscheiding, Zie ook de pendant.

Les élections en Belgique. (1831.)…

Joseph Pinnoy, naar Josef Geirnaert, 1831, prent, RP-P-OB-88.891

Verkiezingen in Gent in 1831. Voor een herberg proberen roomsche geestelijken kiezers voor zich te winnen. Onderdeel van een serie van vier spotprenten uit 1831 op de toestand in België vóór en na de afscheiding, Zie ook de pendant.

Une Famille Belge. (1831.) Belgisch…

Joseph Pinnoy, naar Josef Geirnaert, 1831, prent, RP-P-OB-88.892

Interieur van een woning met een ongelukkige Belgische familie in armoede. Toestand in 1831, na de onafhankelijkheid. Onderdeel van een serie van vier spotprenten uit 1831 op de toestand in België vóór en na de afscheiding, Zie ook de pendant.

Une Famille Belge. (1830.) Belgisch…

Joseph Pinnoy, naar Josef Geirnaert, 1831, prent, RP-P-OB-88.890

Interieur van een woning met een gelukkige Belgische familie in welvaart. Toestand in 1830 vóór de onafhankelijkheid. Onderdeel van een serie van vier spotprenten uit 1831 op de toestand in België vóór en na de afscheiding, Zie ook de pendant.

Spotprent op het staatsexamen ter…

anoniem, naar Carel Vosmaer, 1850, prent, RP-P-OB-89.049

Spotprent op het door minister Thorbecke verzwaren van het staatsexamen ter toelating tot de universiteit, bij Koninklijk Besluit van 1 juli 1850. Links de droom van de student in bed en de verdrietige studenten die niet geslaagd zijn, rechts de blije studenten die wel geslaagd zijn. Bovenaan worden…