Titelpagina met de Actiekraam of…

Pieter van den Berge, 1720, prent, BI-B-FM-077-1

Titelpagina met de Actiekraam of het Voorhof van Quinquenpoix. In de centrale voorstelling knielt een man met een liefdesverklaring voor een vrouw die hem afwijst (volgens de tekst: John Law en Schoonschijn), in de omlijsting Cupido's en pijlenkokers. Met twee regels in het onderschrift. Deze plaat…

Schijn bedriegt, 1720

anoniem, 1720, prent, BI-B-FM-035-29

Theater waarop Bombario bellen blaast. Op de voorgrond winnaars en verliezers van de windhandel. Op het blad onder de plaat staat een vers in twee kolommen door Philadelphus. Prent in de gebonden eerste uitgave (304 B 10) van Het Groote Tafereel der Dwaasheid met spotprenten op de Windhandel of…

Het eiland Gekskop, 1720

anoniem, 1720, prent, BI-B-FM-077-59

Het eiland Gekskop. Kaart van een eiland in de vorm van de kop van een nar. Aan de linkerkant een oproerige menigte voor het Koffiehuis Quincampoix in Amsterdam, rechts de zeilwagen met vaandel: na Viane, Op het blad onder de plaat het onderschrift in twee kolommen van een aparte plaat gedrukt.…

Mercurius ontwaakt, 1720

anoniem, 1720, prent, BI-B-FM-077-65

Mercurius op de grond liggend ontwaakt, een duivel met een geldzak zit op zijn rug. Hierbij verschillende omstanders op de voor- en achtergrond. Links het uithangbord van de herberg genaamd: Actie Koolpot. In de voorstelling een vers van vier regels en meerdere opschriften in het Nederlands. Gedrukt…

De triomferende Harlekijn en de…

anoniem, 1720, prent, BI-B-FM-076-32

De triomferende Harlekijn en de Actionisten. Harlekijn strooit vanuit een wagen waardeloze aandelen tussen de handelaren in de windhandel. Op de achtergrond Vianen aan de Lek. In het onderschrift een vers in 4 kolommen. Prent in de gebonden vierde uitgave (304 B 12) van Het Groote Tafereel der…

De Zuidzee-Compagnie met de…

anoniem, 1720, prent, BI-B-FM-076-37

Toneel waarop de personificaties van de Zuidzee-Compagnie en Lichtgelovigheid op een troon zitten en de Geldzucht aan een ketting houden. Geldzucht eet geldstukken op en deelt papieren aandelen uit. Op de voorgrond en aan de zijkanten windhandelaren, in de wolken strooit Fortuna met papieren. Met…

Toverkaart of geneesmiddel voor de…

anoniem, 1720, prent, BI-B-FM-076-69

Toverkaart of geneesmiddel voor de windbreuken. Blad met 18 kleine voorstellingen van circusartiesten, acrobaten en goochelaars, genummerd A-S, elke scène met een paginanummer. Prent in de gebonden vierde uitgave (304 B 12) van Het Groote Tafereel der Dwaasheid met spotprenten op de Windhandel of…

De geest van Erasmus verlaat…

anoniem, 1720, prent, BI-B-FM-077-17

De windhandel te Rotterdam doet de geest van Erasmus de stad verlaten, 1720. Spotprent op de windhandel te Rotterdam. Rechts op de voorgrond vertreedt een welgestelde Rotterdamer de weegschalen van de Rechtvaardigheid, links blijkt de schatkist bij inspectie slechts kolen te bevatten. In het…

Spiegel der Reden voor de…

Jacobus Schijnvoet, 1720, prent, BI-B-FM-077-36

Spiegel der Reden voor de wanhopende Actionist. Een windhandelaar die op het punt staat zich met een dolk in de borst te steken wordt door de personificatie van de Reden een spiegel voorgehouden. Op de achtergrond houdt de Voorzichtigheid met een schild gemerkt Y (= het IJ te Amsterdam) de…

Bal, of de Wereld in Maskerade,…

anoniem, 1720, prent, BI-B-FM-076-72

Bal, of de Wereld in Maskerade. Toneel met een danszaal waarin een gemaskerd bal gevierd wordt. Aan de zijkanten en boven het toneel hangen elf maskers, waaronder die van de duivel, een nar etc. Met onderschrift in vier kolommen in het Engels en Nederlands. Prent in de gebonden vierde uitgave (304 B…