Rechtveerdighe Sifte, 1618

anoniem, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1618, prent, RP-P-OB-77.299

Spotprent op de val van Johan van Oldenbarnevelt. Rechts staan prins Maurits, graaf Willem Lodewijk en graaf Ernst Casimir, links leden van de Staten-Generaal aan een zeef waar Van Oldenbarnevelt en twee anderen, aangeduid als 'vergift', doorheen vallen. Boven Justitia en de wapens van Maurits en de…

Spotprent waarin de regering van…

anoniem, 1618, prent, RP-P-OB-77.307

Satirische prent waarin de regering van Johan van Oldenbarnevelt wordt vergeleken met de tirannie van de hertog van Alva, 1618. In de voorstelling zit Johan van Oldenbarnevelt met zijn medestanders waaronder Gilles van Ledenberg om een tafel. Door de bovenste helft van de prent om te vouwen wordt…

Uittocht van de remonstrantse…

anoniem, naar Claes Jansz. Visscher (II), 1619, prent, RP-P-OB-77.326

Spotprent op de uittocht van de remonstranten uit 's-Gravenhage op 6 juli 1619 na de veroordeling door de Synode. Onder de prent de samenspraak tussen twee boeren genaamd Kees en Joost getiteld 'Boere Praetjen: over D'Arminiaensche Uyt-Vaert, Gehouden den VI. Julij 1619'. Rechts een lijst van de…

Bedevaart van de verdreven Boheemse…

anoniem, 1619, prent, RP-P-OB-77.333

Spotprent met een voorstelling van de tocht van de in 1619 uit Bohemen en Hongarije verdreven jezuïeten naar het rasphuis, naar de heiligen Raspino en Puno, in Amsterdam. Door een landschap rijdt een wagen met jezuïeten in de richting van de poort van het Rasphuis te Amsterdam, de jezuïeten in de…

Spotprent op de verovering van de…

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), 1702, prent, RP-P-OB-76.822

Spotprent op de verovering van de Spaanse zilvervloot te Vigo, 23 oktober 1702. Een ezel die vijgen schijt, waarbij een Hollandse matroos. Onderaan een Spanjaard en een Fransman die beiden door een lavement een vloot verliezen. Op het blad onder de plaat een vers in 2 kolommen in het Nederlands.

Spotprent op het staken van de…

anoniem, 1781, prent, RP-P-OB-76.884

Spotprent op de op 31 december 1781 voor korte tijd gestaakte uitgave en vermeende eind van het Orangistische tijdschrift getiteld de 'Ouderwetsche Nederlandsche patriot'. Vier aansprekers met een hondenkar stoppen bij het huis van Haagse boekhandelaar van het hof P.F. Gosse om het lijk op te halen.…

Spotprent op de spanningen in het…

Henry Heath, 1827, spotprent, RP-P-1954-543

Spotprent op de spanningen in het Britse kabinet tussen de Katholieken en de Protestanten in maart 1827. De vertegenwoordigers van beide partijen, respectievelijk, Canning en Eldon, zitten samen een roeibootje dat het koninkrijk symboliseert (Cabinet cock boat), en proberen in tegenovergestelde…

Spotprent met de hertog van…

Henry Heath, 1827, spotprent, RP-P-1954-548

Spotprent met de hertog van Wellington die schoon schip komt maken bij het leger. Met een bezem veegt hij fanatiek papieren met allerlei opschriften van de straat, 1827. Links en rechts cavalerie bij 'Horse Guards'.

Prins Leopold als koning van…

William Heath, 1830, spotprent, RP-P-1954-550

Leopold prins van Saksen-Coburg-Saalfeld (de later koning van België) als koning van Griekenland. In 1830 werd hem de Griekse kroon aangeboden, maar die weigerde hij. De prins zeer oncomfortabel gezeten op een troon op een kussen van doornen. Enkele Grieken knielen aan zijn voeten, allen kijken hem…

Nautische improvisatie

anoniem, 1827, spotprent, RP-P-1954-651

Twee Engelse marineofficieren beledigen elkaar beleefd gezeten naast elkaar aan tafel, gade geslagen door een burger. Op de achterwand twee schilderijen over het opvoeden van jongens op zee.