Wapenschild met gebroken kronen en…

Hermanus Fock, 1813, prent, RP-P-1938-1152

Spotprent op de nederlaag der Franse troepen in de slag bij Leipzig. Kronen worden door muizen aangeknaagd. Een verscheurd vaandel van de Rijnbond ligt naast een dode vogel en een zakje met munten. Met tekst: Men leerd met schade en schande.

Napoleon trekt een hond in een…

Hermanus Fock, 1813, prent, RP-P-1938-1147

Napoleon, met een sok op zijn hoofd, trekt een hond die in een bokaal zit door het moeras. Franse soldaten helpen hem. Op de achtergrond de Franse troepen die verslagen worden door de Kozakken, het vuurwerk, en een kerkhofportaal met een geraamte van een Franse soldaat. Onder de tekst: Frans lot,…

Huis met het uithangboord:…

Hermanus Fock, 1813, prent, RP-P-1938-1150

Spotprent op de conscriptie van de Hollandse boerenzonen voor het Franse leger. Voor een huis met het uithangbord: Hollandse school hebben zich oude en kreupele mannen en kinderen verzamelt. Een vrouw waarschuwt voor kinderdieven. De geschikte jonge mannen vluchten voor de conscriptie ambtenaren van…

Napoleon verpletterd onder een…

Hermanus Fock, 1813, prent, RP-P-1938-1148

Op een tapijt met de kaart van Europa ligt Napoleon verpletterd onder een zeshoekig blok met de letters: NAB. De Franse adelaar is zwaar gehavend door het slechte weer. De Franse soldaten proberen te schuilen voor bliksem die op hun afgevoerd wordt. Verwijzing naar de nederlagen van de Franse…

Spotprent met drie afbeeldingen…

Hermanus Fock, 1813, prent, RP-P-1938-1151

Boven een Franse soldaat die zijn testament maakt na de nederlaag van de Fransen in Spanje. In het midden een soldaat die door kogels getroffen wordt. Op de achtergrond de stad St. Petersburg. Onder wordt een doodskist met een geraamte terug naar Parijs gedragen. Uit de stad Leipzig komt een…

Een Franse soldaat probeert zijn…

Hermanus Fock, 1813, prent, RP-P-1938-1149

Een Franse soldaat probeert zijn tong te ontdooien aan een olielamp. Met zijn blote voeten staat hij op een blok ijs. Op de achtergrond vuurwerk en een winterkwartier waarin een geraamte van een soldaat staat. Spotprent op de verliezen van de Fransen veroorzaakt door de barre weersomstandigheden in…

Allegorie op de berechting van de…

Andries van Buysen (Sr.), naar Jan van Dijk, 1737, prent, RP-P-1937-189

De Amsterdamse bedrieger Aron Abrahams wordt gegeseld en gebrandmerkt. Naast hem in de hemel vrouwe Justitia met zwaard en weegschaal maar zonder blinddoek. Onder vier dieren die symbool staan voor 'de slechte Jood': een wroetend zwijn, een wolf in een bankkluis, een vos in een duiventil en een hond…

Allegorie op de onenigheid tussen…

Jan Marlais, naar Romeyn de Hooghe, 1684, prent, RP-P-1937-2139

Allegorie op de onenigheid tussen Amsterdam en Willem III, 1684, in de vorm van een fabel. De herder (Willem III) probeert de zevende koe bij de rest van de kudde te houden om zich tegen de wolf (Frankrijk) te kunnen verdedigen. Een vos jaagt de koeien op. Met onderschrift van één regel. Onder de…

Het Arminiaans Kaproen

Claes Jansz. Visscher (II), 1620, prent, RP-P-OB-2500

Spotprent op de overgang van Petrus Bertius, remonstrants hoogleraar aan de universiteit van Leiden, tot het Roomse geloof, 20 juni 1620. Bertius, in gekielde houding, krijgt van een nar en een monnik met ezelsoren een zotskap op het hoofd. Links een kramer met boekjes en prenten. Rechts ontvangt…

Verbeelding van het spreekwoord…

anoniem, 1618, prent, RP-P-1912-309

Moralistische voorstelling die weleens wordt geïnterpreteerd als een spotprent op de arminianen in 1618. Het opschrift in het midden 'Versint eer ghy beghint' duidt het onderwerp van de voorstelling beter aan. Ondanks de waarschuwingen van een oude man duikt een jongeman in de wijde opening van een…