Spotprent met Lady Brittania en…

Jan Holswilder, 1885, prent, RP-P-1908-3721

Lady Britannia beschermt een groep jonge vrouwen tegen een monster. Rechts loopt een satyr weg terwijl hij zijn oren beschermt. Volgens het onderschrift vertegenwoordigt hij John Bull. Onder de afbeelding een citaat uit Hamlet. De prent verwijst naar 'The maiden tribute of Modern Babylon', een serie…

Spotprent over afzondering…

Jan Holswilder, 1885, prent, RP-P-1908-3714

Minister president Van Heemskerk Azn. zit onderuit gezakt en dronken in een stoel. Voor hem ligt een gescheurd vel papier met daarop 'Kiestabel'. De titel verwijst naar het voorstel om van Schiedam een afzonderlijk kiesdistrict te maken. In het onderschrift wordt verwezen naar Herman Schaepman en…

Spotprent met Abraham Kuyper als…

Jan Holswilder, 1886, prent, RP-P-1908-3675

In 1886 scheidde politicus en priester Abraham Kuyper zich met medestanders af van de vrijzinnige Nederlandse Hervormde kerk. Op zes januari togen zij gewapend met gereedschap om in te breken naar de Nieuwe Kerk. Kuyper richtte de Gereformeerde Kerk op. Deze prent werd uitgegeven bij De Lantaarn.…

Spotprent over de…

Jan Holswilder, 1886, prent, RP-P-1908-3719

Het schip van de staat ligt gehavend op het strand tussen wrakstukken van actuele kwesties. Aan de kant staat een matroos. Volgens hem is het schip van binnen verrot en gaat een opknapbeurt geen goed doen. Hiermee verwijst hij naar de politieke onrust tijdens het kabinet Heemskerk en diens mislukte…

Spotprent over artikel 194 en…

Jan Holswilder, 1886, prent, RP-P-1908-3694

De minister van Binnenlandse zaken, Jan Heemskerk Azn, zit achter een tafel en signeert documenten. Links van hem worden honden gemuilkorfd. Zij representeren Atjeh, algemeen stemrecht, de Indische pers, inkomsten belasting en algemene dienstplicht. In de voorgrond staat een hond met artikel 194 in…

Spotprent met een boot op zee in…

Jan Holswilder, 1887, prent, RP-P-1908-3687

Minister Tromp, in de vorm van een vuurtoren, schijnt licht op de zeilboot. In de lucht een bliksemflits met de woorden 'Begrooting Marine'. In het water drijven stukken wrakhout met de namen van voorgaande ministers van Marine. Onder de afbeelding een bijschrift afkomstig van een portret van…

Spotprent op de schrijver en…

anoniem, 1825, prent, RP-P-1913-1454

Spotprent op de Amsterdamse schrijver en uitgever Antony Cramer, 1825. Cramer staat achter een boekenstal genaamd 'Veelweter: Kramer in Boekwerken'. Een duivel neemt Cramer in de arm. Op een vlag staat 'Prullaria Non Plus Ultra'. In de stal staan stapels boeken geschreven door Cramer uitgestald: de…

Spotprent op de Directoire, 1797

anoniem, 1797, prent, RP-P-1906-1858

Spotprent op de Franse revolutionaire bestuur Directoire, 1797. Een man komt een kamer binnen en vindt een groep honden die naar elkaar grommen met links een dode hond. Aan de wand een plakkaat 'Le Miroir' van 13 mei 1797, waarin melding wordt gemaakt van 'nouvelles etrangeres Hollande. Amsterdam,…

Stadhouderlijke familie verjaagd…

anoniem, 1795, prent, RP-P-1911-339

Spotprent waarin de stadhouderlijke familie door de Gerechtigheid verjaagd wordt uit een ommuurde hof aangeduid als: Holland. Parallel met Adam en Eva die door de Engels Gods uit het Paradijs worden verjaagd. Naar aanleiding van de vlucht van Willem V naar Engeland op 18 januari 1795. Op het blad…

Spotprent op de gelijkheid en…

Hermanus Fock, 1795, prent, RP-P-OB-86.583

Spotprent op de gelijkheid en broederschap, 1795. Drie borstbeelden naast elkaar. Links een boos kijkende Oranjegezinde man met een bijl, waarschijnlijk een scheepstimmerman of een boer. In het midden een blij kijkende republiekeinse soldaat, boven zijn hoofd een eikenkrans. Rechts een somber…