15 resultaten gevonden


Salomon Savery, 1638 - 1665, prent, RP-P-OB-5562

Een zittende vrouw spint garen die door een man van een spoel op een haspel wordt gewonden. Achter hen staat de duivel die aan het garen trekt en het verwart. Titelprent voor een tiendelige serie met voorstellingen van bedelaars en boeren waarin ook verschillende ongelukkige figuren uit de Eerste…

Salomon Savery, 1638 - 1665, prent, RP-P-OB-5567

Zittende man met houten been snijdt brood met een mes, op de grond liggen twee krukken, een draailier en een kan. Achter hem staat een vrouw, in de verte een herberg. De prent maakt deel uit van een tiendelige serie met voorstellingen van bedelaars en boeren waarin ook verschillende ongelukkige…

Salomon Savery, 1638 - 1665, prent, RP-P-OB-5564

Bedelende vrouw zonder voeten, met stok en hoed in de handen. Op de achtergrond soldaten bij een brandend dorp. De prent maakt deel uit van een tiendelige serie met voorstellingen van bedelaars en boeren waarin ook verschillende ongelukkige figuren uit de Eerste Engelse Oorlog zijn opgenomen, ca.…

Salomon Savery, 1638 - 1665, prent, RP-P-OB-5569

Staande grijnzende bedelaar in gescheurde kleding met de arm in een draagdoek. Op de achtergrond een dorp. De prent maakt deel uit van een tiendelige serie met voorstellingen van bedelaars en boeren waarin ook verschillende ongelukkige figuren uit de Eerste Engelse Oorlog zijn opgenomen, ca.…

Salomon Savery, 1638 - 1665, prent, RP-P-OB-5571

Oude vrouw met stok geleid door een jongen. Op de achtergrond boerderijen. De prent maakt deel uit van een tiendelige serie met voorstellingen van bedelaars en boeren waarin ook verschillende ongelukkige figuren uit de Eerste Engelse Oorlog zijn opgenomen, ca. 1652-1654.

Salomon Savery, 1638 - 1665, prent, RP-P-OB-5566

Bedelaar en bedelares. Man met stok en vrouw in haveloze kleren, gezien van achteren. Op de achtergrond soldaten en ruiters. De prent maakt deel uit van een tiendelige serie met voorstellingen van bedelaars en boeren waarin ook verschillende ongelukkige figuren uit de Eerste Engelse Oorlog zijn…

Pieter Jansz. Quast, Hendrik de Leth Salomon Savery, 1652 - 1654, prent, RP-P-OB-81.751

De duivel verwart het garen, 1652. Een zittende vrouw spint garen die door een man van een spoel op een haspel worden gewonden, achter hem staat de duivel die aan het garen trekt en het verwart en de man het kwaad ingeeft. De vrouw met slangen in het haar is hier aangeduid als Bedrog. Op de…

Salomon Savery, 1638 - 1665, prent, RP-P-OB-5572

Spotprent op de Engelse admiraal Henry Appleton, bevelhebber van de Engelse vloot verslagen tijdens de zeeslag bij Livorno door een Staatse vloot onder bevel van Jan van Galen, 14 maart 1653. De admiraal staat aan de wal, wijzend met zijn linkerhand. Op de achtergrond de zeeslag met de naam van Jan…

Salomon Savery, 1638 - 1665, prent, RP-P-OB-5565

Oude man met stok en oude vrouw. Op de achtergrond een landschap. De prent maakt deel uit van een tiendelige serie met voorstellingen van bedelaars en boeren waarin ook verschillende ongelukkige figuren uit de Eerste Engelse Oorlog zijn opgenomen, ca. 1652-1654.

Salomon Savery, 1653 - 1654, prent, RP-P-OB-81.801

Spotprent op de Engelse admiraal Henry Appleton, bevelhebber van de Engelse vloot verslagen tijdens de zeeslag bij Livorno door een Staatse vloot onder bevel van Jan van Galen, 14 maart 1653. De admiraal staat aan de wal, op de achtergrond de zeeslag met de naam van Jan van Galen. Onderdeel van een…

Einde van alle 15 resultaten Terug naar boven