Man met dochter en heer, ca. 1805

Christiaan Meijer (toegeschreven aan), 1803 - 1807, prent, RP-P-1937-1937

Spotprent met Rotterdamse volkstypes en klederdracht, ca. 1805. Een man met zijn dochter spreekt met een heer. Heeft mogelijk betrekking op schout Schoor en de Molenaar, houder van een publiek huis.

Bataafse vloot, 1804

anoniem, 1804, prent, RP-P-1990-259

Spotprent waarin Napoleon dikke Hollanders dwingt om in hele kleine kanonneerbootjes te stappen, 1804. De Bataafse burgers zijn zeer terughoudend om deel te nemen aan deze vloot dat richting Engeland drijft voor een invasie.

Een toekomstbeeld

Marius Bauer, 1897, prent, NG-1972-28-20-91

Spotprent op de Britse imperialist Cecil Rhodes als koning van Rhodesië en keizer van Zuid-Afrika. Rhodes in koningsmantel en met keizerskroon rijdt languit in een koets langs de Royal Exchange. Verschenen in de bijvoegsel van 'De Kroniek' van 31 januari 1897.

Spotprent op de gelijkheid en…

Hermanus Fock (toegeschreven aan), 1795, prent, RP-P-OB-86.583

Spotprent op de gelijkheid en broederschap, 1795. Drie borstbeelden naast elkaar. Links een boos kijkende Oranjegezinde man met een bijl, waarschijnlijk een scheepstimmerman of een boer. In het midden een blij kijkende republiekeinse soldaat, boven zijn hoofd een eikenkrans. Rechts een somber…

Spotprent op de Bataafse…

Thomas Rowlandson, 1799, prent, RP-P-OB-86.742

Spotprent op de Bataafse schout-bij-nacht Samuel Story. Story was commandant van het eskader van de Bataafse vloot dat zich, na muiterij onder de Oranjegezinde bemanning, zonder een schot te lossen overgaf aan de Britten op 30 augustus 1799. Deze gebeurtenis staat bekend als het Vlieter-incident. De…

Voorover vallende man die leunt op…

Pieter van Woensel, 1795 - 1796, prent, RP-P-OB-86.610

Spotprent van een voorover vallende man die leunt op een gebroken stok, 1796. Tegenover blz. 16: 'Over 't aanzien der Republiek der Vereenigde Nederlanden onder de Mogenheden'.

Dapperheid van generaal Vauthier te…

anoniem, 1826, prent, RP-P-OB-87.486

Spotprent op de dapperheid van de plaatselijke commandant generaal Vauthier te Brussel tijdens ongeregeldheden in de schouwburg waarbij hij 18 huissleutels veroverde, 4 juli 1826. Soldaten in gevecht met enkele burgers voor de schouwburg, centraal de generaal die zijn sabel trekt.

Viertiende beproeving, 1828

J. Richez, 1828, prent, RP-P-1906-5672

De moeder van Van der Snuijff komt bij een officier bezorgd vragen waar haar zoon de nacht doorbrengt. Onderdeel van een serie van ca. 24 spotprenten uit 1828 op de wanverhoudingen binnen de Belgische schutterijen door de maatschappelijke ongelijkheid binnen het korps, na de reorganisatie ingevoerd…

Spotprent op de pauselijke bullen…

onbekend, 1825, prent, RP-P-OB-87.481

Spotprent op de pauselijke bullen tegen de aanstelling van de zogenaamde Jansenisten bisschoppen Wilhelmus Vet in Deventer en Johannes van Santen in Utrecht in 1825. Een man in kamerjas blaast vanaf zijn balkon in Rome zeepbellen in de lucht. In de lucht blaast een engel met een kaart van Nederland,…

Vijfde beproeving, 1828

anoniem, 1828, prent, RP-P-1906-5677

Een vader leidt een militaire exercitie van zijn twee dochters en zoons in de huiskamer, waarbij de lamp met een geweer geraakt wordt en één van de jongens op de kat stapt. Onderdeel van een serie van ca. 24 spotprenten uit 1828 op de wanverhoudingen binnen de Belgische schutterijen door de…