Napoleon verpletterd onder een…

Hermanus Fock, 1813, prent, RP-P-1938-1148

Op een tapijt met de kaart van Europa ligt Napoleon verpletterd onder een zeshoekig blok met de letters: NAB. De Franse adelaar is zwaar gehavend door het slechte weer. De Franse soldaten proberen te schuilen voor bliksem die op hun afgevoerd wordt. Verwijzing naar de nederlagen van de Franse…

Huis met het uithangboord:…

Hermanus Fock, 1813, prent, RP-P-1938-1150

Spotprent op de conscriptie van de Hollandse boerenzonen voor het Franse leger. Voor een huis met het uithangbord: Hollandse school hebben zich oude en kreupele mannen en kinderen verzamelt. Een vrouw waarschuwt voor kinderdieven. De geschikte jonge mannen vluchten voor de conscriptie ambtenaren van…

Spotprent en lied op de onenigheid…

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), naar Romeyn de Hooghe, 1690, prent, RP-P-OB-55.184

Spotprent en lied op de onenigheid tussen Willem III en de stad Amsterdam over het recht van de benoeming van schepenen, 1690. Karikaturen van Amsterdammers als een man gekleed in een harnas opgebouwd uit triktrakbord, speelkaarten etc. gezeten op een Rijnlands wijnvat en gewapend met een…

Spotprent op de vlucht van Jacobus…

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), naar Romeyn de Hooghe, 1689, prent, RP-P-1885-A-8724

Spotprent op de vlucht van Jacobus II naar Frankrijk, en zijn aankomst aldaar op Driekoningen (6 januari) 1689. Koning Lodewijk XIV omhelst Maria van Modena die met het ondergeschoven kind is gearriveerd. Rechtsvoor koning Jacobus II in kleding versierd met Jacobsschelpen. In het midden de jezuïet…

Spotprent op de onenigheid tussen…

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), naar Romeyn de Hooghe, 1690, prent, RP-P-OB-55.189

Spotprent op de onenigheden tussen Willem III en Amsterdam, 1690. De stad wordt beschuldigd van het heulen met Frankrijk. Een man met het wapen van Amsterdam op het hemd staande voor geharnaste Frankrijk die op een toilet zit en zijn achterste afveegt met de privileges. Hierachter de dauphin op een…

The kitchen of a French Post House

Matthew Darly, naar Henry William Bunbury, 1771, prent, RP-P-1989-215

Spotprent op het Meteorologisch…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1863, prent, RP-P-OB-89.427

Spotprent op het Koninklijk Meteorologisch Observatorium te Utrecht. Een ooievaar komt bij Prof. Buys Ballot klagen over het niet uitkomen van zijn weersvoorspellingen. Zie ook plaat nr. 12. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 4, 24 januari 1863.

Spotprent op de beperking van het…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1863, prent, RP-P-OB-89.434

Spotprent op de beperking van het middelbaar onderwijs door het hofer en het lager onderwijs. Een kleine man zit klem tussen twee grote mannen in een treinwagon. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 11, 14 maart 1863.

Spotprent op de onverkoopbare…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1863, prent, RP-P-OB-89.439

Spotprent op de onverkoopbare aandelen van de Kanaalmaatschappij Holland op zijn smalst. Twee handelaren op de effectenbeurs. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 16, 18 april 1863.

Spotprent op een Rotterdams idee…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1863, prent, RP-P-OB-89.441

Spotprent op een Rotterdams idee voor een monument bij de novemberfeesten voor de viering 1813-1863. Een taart op een voetstuk. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 18, 2 mei 1863.