Spotprent op de Hollanders (nr. 3),…

anoniem, 1793 - 1794, prent, RP-P-OB-86.313

Drie figuren: links een rokende man op schaatsen op het ijs, centraal een zittende militair met spelend met speelkaarten, rechts een man staande met zijn handen in zijn zakken. Onderdeel van een serie van vier Franse spotprenten op de Hollanders, die liever roken en drinken dan het landsbelang…

Spotprent op de Hollanders (nr. 1),…

anoniem, 1793 - 1794, prent, RP-P-OB-86.311

Drie figuren: links laat een militair verschrikt zijn geweer vallen, centraal een staande vrouw met grote boezem, rechts een slapende, dronken en rokende man. Onderdeel van een serie van vier Franse spotprenten op de Hollanders, die liever roken en drinken dan het landsbelang verdedigen, ca.…

Oranjeboom omver getrokken, 1795

anoniem, 1795, prent, RP-P-OB-86.399

Spotprent op de naar Engeland vluchtende stadhouder Willem V op 18 januari 1795. De Oostenrijkse en Pruisische adelaars proberen tevergeefs de Oranjeboom overeind te houden die door een burger omver wordt getrokken. Jupiter stuurt vanuit de wolken bliksemschichten. Links verjaagt de Franse haan de…

Prinses Wilhelmina ontslagen als…

anoniem, 1795, prent, RP-P-OB-86.402

Spotprent waarin prinses Wilhelmina van Pruisen als schoonmaakster het huis wordt ontslagen en weggejaagd door een Patriot, een keeshond blaft naar haar. Links kijkt een Pruisische soldaat verwonderd toe. Op de achtergrond wijst de Scheveningse koopman met landzaten naar zee. Naar aanleiding van de…

Spotprent op Jacques Colaert,…

Salomon Savery, 1636, prent, RP-P-OB-81.402A

Spotprent op Jacques Colaert, Vlaamse kapercommandant of admiraal van Duinkerken. De admiraal staande aan land, in de verte wordt zijn schip tijdens een gevecht met Johan Evertsen tot zinken gebracht, 20 februari 1636. De kaper werd samen met 200 man gevangengenomen en naar Middelburg gebracht. Bij…

Spotprent op de Britse binnenlandse…

anoniem, 1780, prent, RP-P-OB-85.074

Spotprent op de Britse binnenlandse problemen en de verhouding met Holland, ca. 1780. Links een groepje Engelsen, waaronder koning George III en Lord North, met een schilderij van de zgn. Gordon-Riots, anti-katholieke rellen in Londen in 1780. Centraal een Hollandse matroos met een klacht bij een…

Spotprent op het verlies van…

Ludolph Breeckevelt (toegeschreven aan), naar Ludolph Breeckevelt, 1636, prent, RP-P-OB-81.399

Spotprent op het verlies van Schenckenschans aan het Staatse leger onder Frederik Hendrik op 29 april 1636. De kardinaal-infant rustend na de rit van 7 maanden op een razende stier wordt door graaf Willem van Nassau (Willem Frederik?) van het fort Schenckenschans verlost. Hij wordt getroost door de…

Spotprent op het verlies van Breda,…

anoniem, 1625, prent, RP-P-OB-81.100

Spotprent op het verlies van Breda door de calvinisten, 5 juni 1625. Begrafenisstoet van een turfschip onder een rouwkleed getrokken door paarden bereden door de graaf van Mansfeld en Christiaan van Brunswijk, gevolgd door een groep rouwende calvinisten te paard. Op de achtergrond ziet Spinola toe,…

Allegorie op de Gewapende…

anoniem, 1780, prent, RP-P-OB-85.082

Allegorische voorstelling op het Verbond van Gewapende Neutraliteit, ca. 1780. Nederland beklaagt zich als Vrijheid en Voorzichtigheid bij Rechtvaardigheid over het roven op zee van haar schepen door Engeland. Hierbij ook personificaties van andere deugden. Rechts de Britse Maagd met…

Spotprent op de adelborst Berghuis,…

Joannes Hulstkamp, 1784, prent, RP-P-OB-85.304

Spotprent op de adelborst Antonie Berghuis van de Negende Burgercompagnie te Rotterdam, die tijdens het geweld op 3 april 1784 in een suikerwinkel Het Lam vluchtte en in de stroop viel. Op met blad onder de plaat een vers van 20 regels.