Gevangenneming van Murat, 1815

Wijnand Esser, 1815, tekening, RP-T-00-3531

Spotprent op de gevangenneming van Joachim Murat, de zwager van Napoleon en koning van Italië,door de Oostenrijkers in september 1815. Murat ingepakt als een postpakket en geadresseerd aan Napoleon in Parijs ligt in de kruiwagen van een Oostenrijkse militair. Met meerdere opschriften, in de verte…

Allegorie met de wedstrijd tussen…

Abraham Allard (toegeschreven aan), 1710, prent, RP-P-OB-83.133-90

Allegorie op de afgebroken vredesonderhandelingen tussen de bondgenoten en Frankrijk in Den Haag in de vorm van de wedstrijd tussen Atalanta en Hippomenes. Genummerd rechtsonder: 3. Opschriften en verzen in de plaat in het Nederlands en Frans. Onderdeel van de Vorstelyke Staat-Balans, een reeks van…

De Hollandse Ridder op de…

Carel Allard (toegeschreven aan), 1706 - 1707, prent, RP-P-OB-83.133-40

De Hollandse Ridder rijdend op de Nederlandse Leeuw verjaagt het zevenkoppige beest van Babylon waarop Theodorus de Cock zit, 1705. Op de achtergrond wordt Petrus Codde bij terugkeer in de Republiek verwelkomd. Blad nr. 3 in de serie van 13 bladen met spotprenten op de jezuïeten getiteld Roma…

De zieltogende Anjouse Monarchie…

Abraham Allard (toegeschreven aan), naar anoniem, 1711, prent, RP-P-OB-83.133-95

De zieltogende Anjouse Monarchie (plaat a), 1711. Eerste plaat in een groep van 4 allegorieën op het falen van de hertog van Anjou als koning Filips V van Spanje. De ezel (Spanje) wordt gemolken. Met opschriften en verzen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van de Platen over 1711, een groep van 5…

Omwentelingen te Napels ten gunste…

Carel Allard (toegeschreven aan), 1707, prent, RP-P-OB-83.133-52

Omwentelingen te Napels ten gunste van Karel III (keizer Karel VI). Plaat met drie voorstellingen. Boven: de Napolitanen komen de keizerlijke troepen tegemoet. Midden: afbreken van het standbeeld van de hertog van Anjou (Filips V) te Napels. Onder: wegvoeren van de stukken van het beeld en verlichte…

De Janustempel wordt door de paus…

Abraham Allard (toegeschreven aan), 1710, prent, RP-P-OB-83.133-88

Allegorische voorstelling waarin de deuren van de Janustempel door de paus worden gesloten, door de vrede in 1709 bereikt tussen de paus en keizer Jozef I. Op de achtergrond staan de Vrede en de keizer met vredestak en palm in de handen, Frankrijk zit op de grond. Genummerd rechtsonder: 1.…

Het vers Het Lot des Oorlogs bij de…

Abraham Allard, 1706, tekstblad, RP-P-OB-83.133-14

Het vers Het Lot des Oorlogs behorend bij de prent met Diogenes door het volk bespot, 1705. Vers in drie kolommen in het Nederlands. Blad nr. 2 in de serie van 25 bladen getiteld: Byvoegsel tot de Koninglyke Almanach, genaamd het Gulde-Jaar der Bondgenooten, 1706. Onderdeel van het prentwerk…

Hollands hollende koe, 1690

Gaspar Bouttats, naar Boukhe, naar Romeyn de Hooghe, 1690, prent, RP-P-OB-26.877

Spotprent op Willem Bentinck, graaf van Portland. De graaf rijdt op een geblinddoekte ezel wiens achterkant een koe is. Het dier draagt een zadeltas waarop de tekst 'pour les amis' staat. Uit de tas deelt Bentick baljuwschappen, heemraadsposten, geld en dergelijke meer. Door zijn blinddoek…

Abraham I Trivmphator

Louis Raemaekers, 1910, spotprent, NG-726-5

Karikatuur op Abraham Kuyper. Kuyper afgebeeld als een Romeinse keizer met lauwerkrans en Romeins toga op een munt.

Drie medailles, 1705

Carel Allard (toegeschreven aan), 1706 - 1707, prent, RP-P-OB-83.133-38

Blad met twee medailles of penningen met dubbelkoppen van de paus met de duivel en de kardinaal met een nar, centraal een derde medaille uit 1705 ter ere van Petrus Codde met een allegorische voorstelling waarin de Nederlandse Leeuw met Gods hulp het Lam beschermt tegen de bliksemschichten uit het…