De Spaanse koninklijke schenkkan,…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.106

Een schenkkan en een glas waarop opschriften staan ter ere van Karel III als koning van Spanje. Onderdeel van een groep afzonderlijke spotprenten op Lodewijk XIV tijdens de Spaanse Successieoorlog, ca. 1701-1713.

De blijde uittocht

anoniem, 1787 - 1790, prent, RP-P-OB-77.662

Spotprent op het uit elkaar vallen van de Verenigde Nederlandse Staten door gewapend Pruisisch ingrijpen in 1790. In een lange stoet vertrekken de karikaturale aanvoerders en aanhangers van de Brabantse Omwenteling. In de stoet onder andere geestelijken, een kalkoen, oorlogsveteraan, jagers en een…

Dominicus wordt op een kruiwagen…

anoniem, 1683 - 1684, prent, RP-P-OB-82.506

Spotprent op de lutherse kerktwisten te Amsterdam tussen de Hollandse (vrijzinnig) en de Duitse (rechtzinnig) richting binnen de lutherse gemeente en die een hoogtepunt bereiken in de strijd rond de aanstelling van de predikant Theodorus Dominicus te Amsterdam in 1683. Dominicus zittend op een…

Register van de prenten in Het…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.586

Register van de prenten in Het Groote Tafereel der Dwaasheid. Lijst van prenten genummerd 1-56. In een omlijsting versierd met dierenkoppen, groenten, een roker met twee pijpen en allerlei voorwerpen. Register voor de serie Tafereel der Dwaasheid met spotprenten op de Windhandel of Actiehandel van…

Spotprent op de Franse…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-82.993

Spotprent op de Franse boerensoldaten die als het op vechten aankomt vluchten naar het kakhuis. Staande Franse boer met vlegel en wan, achter hem blaast een boer met een zeis op een hoorn. In het onderschrift een vers van twee keer vier regels in het Nederlands. Op het blad onder en naast de plaat…

De jageres overwint de min, 1720

Pieter van den Berge, 1720, prent, RP-P-OB-83.562

De jageres overwint de min. Embleem waarin Cupido zijn pogingen om een vrouw te raken opgeeft omdat zij te zeer bezig is met jagen. In een decoratieve omlijsting met Cupido's en jachthonden en netten. Gemerkt linksboven: pag: 48. In het onderschrift een vers van vier regels. Gedrukt op het blad om…

De verkoper van koningen, 1831

anoniem, 1831, prent, RP-P-OB-77.629

Spotprent op de onderhandelingen over de keuze van een Belgische koning, februari 1831. Een maskramer met draaiorgeltje en acht als vorsten geklede poppen. De organist houdt een koninkje omhoog in zijn hand. Met onderaan een Frans lied in vier coupletten.

Rad van Avontuur van Lodewijk XIV,…

anoniem, 1710, prent, RP-P-OB-83.113

Het Rad van Avontuur van Lodewijk XIV naar aanleiding van het beleg en de inname van Douai in 1710. In de vakken de namen van Franse generaals, de spil is de prins van Wales. Onderdeel van een groep afzonderlijke spotprenten op Lodewijk XIV tijdens de Spaanse Successieoorlog, ca. 1701-1713.

De twee koningen der verschrikking,…

anoniem, naar Thomas Rowlandson, 1813 - 1814, prent, RP-P-OB-77.636

Spotprent op Napoleon na de verloren slag bij Leipzig, 16-19 oktober 1813. Napoleon zittend op een trommel en de Dood als skelet, tegenover hem zittend op een kanon, beiden verslagen met de ellebogen op de knieën en het hoofd rustend in de handen. Het Franse veldteken met een adelaar ligt gebroken…

Spotprent op de Doelisten, 1749

anoniem, 1749, prent, RP-P-OB-84.059

Spotprent op de Doelisten, 1749. Aan een galg hangen de lichamen van Daniël Raap en 8 anderen, de beul op een ladder dringt twee anderen haast te maken die ook gehangen moeten worden. Rechts twee personen met getrokken zwaarden en een derde met het vaandel: Oranjes Vryheid. Alle afgebeelde personen…