Priester omarmt monstrans met…

Jacob Gole (toegeschreven aan), naar Cornelis Dusart, 1724, prent, RP-P-2003-102

Een dikke priester omarmt een monstrans in de vorm van een skelet. De prent is deel van een 50-delige serie met als onderwerp de misbruiken van de katholieke geestelijkheid.

De Orangerie: De Hollandse Cupido,…

James Gillray, 1796, prent, RP-P-1896-A-19118

Spotprent op stadhouder Willem V die als een dikke roze Cupido ligt, een schep in de handen, te slapen tegen twee geldzakken met 24.000.000 Dukaten. Op de voorgrond een rij kleine Oranjeboompjes met mensenhoofden in potten. In de lucht een stoet van zwangere vrouwen met tuinattributen.

Spotprent waarin Spinola wordt…

anoniem, 1607, prent, RP-P-OB-77.501

Links zit Spinola pijlen te spinnen uit de Spaanse kroon, waarmee hij wordt vergeleken met de spinnende Hercules. De Hollanders verwijten hem zijn weifelende houding in krijgszaken. Naast Spinola staat Bucquoy met een haspel, die voortvarender was en de boven hen zwevende Fortuna (Occasio) aan het…

Gesprek tussen keizer Jozef I en…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.049

Gesprek tussen de Duitse keizer Jozef I en de Franse koning Lodewijk XIV. In de plaat verzen in het Nederlands. Spotprent op de situatie in het jaar 1706 in de Spaanse Successieoorlog. Onderdeel van een reeks van 25 spotprenten op de Fransen en bondgenoten uit het jaar 1706.

Spotprent op de pogingen van…

anoniem, 1674, prent, RP-P-OB-82.403

Spotprent op de pogingen van Frankrijk om de vredeshandel van Engeland met de Republiek te verhinderen, 1674. Koning Karel II van Engeland te paard, rechts loopt de Franse koning Lodewijk XIV beladen met geldzakken hem achterna. Links de Vrede op een voetstuk staande tussen een krijgsman en…

Spotprent op Hofstede, Kaat Mossel…

anoniem, 1783 - 1784, prent, RP-P-OB-77.546

Spotprent op Petrus Hofstede, Kaat Mossel en prins Willem V, 1783. Voor een kermistent hangt een banier waarop de oranjeboom is afgebeeld. Op een verhoging staan Hofstede, de Rotterdamse burgemeester Van der Heim en Kaat Mossel, daarvoor de Prins met zijn drie kinderen, diens gemalin en de hertog…

Jupiter verschijnt met twee…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.060

Jupiter verschijnt aan de hemel samen met aartshertog Karel van Oostenrijk en Filips V aan een publiek te Madrid, 10 mei 1706. Lodewijk XIV knielt voor Jupiter. De god vraagt de aanwezigen welke vorst zij als koning willen. In de plaat verzen in het Nederlands en Frans. Spotprent op de situatie in…

Samenspraak tussen Jozef I en…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.133-25

Spotprent met een samenspraak tussen keizer Jozef I en koning Lodewijk XIV, 1706. In de plaat alle verzen en opschriften in het Nederlands. Blad nr. 14 (genummerd rechtsboven) in de serie van 25 bladen getiteld: Byvoegsel tot de Koninglyke Almanach, genaamd het Gulde-Jaar der Bondgenooten, 1706.…

D'Arminiaensche dreckwaghen

anoniem, 1618, prent, RP-P-OB-80.201

D'Arminiaensche dreckwaghen. Spotprent op de arminianen uit 1618. De voorstelling toont hoe de belangrijkste vertegenwoordigers van de remonstranten en enkele andere hervormers in een wagen worden afgevoerd. De wagen wordt getrokken door twee wilde paarden genaamd 'onenichheyt' die allebei een…

De slapende boer van Stolwijk, 1707

Carel Allard (toegeschreven aan), 1707, prent, RP-P-OB-83.278

De slapende boer van Stolwijk (Dirk Klaasz de Bakker) gebruikt in een spotprent op de Fransen in het jaar 1707. Centraal het bed met de slapende man waaromheen artsen en toeschouwers staan verzameld. Deze voorstelling omringd door acht kleinere scènes met stadsgezichten en emblemen. Met opschriften…