309 resultaten gevonden


Jacob Smies, 1774 - 1833, tekening, RP-T-1897-A-3489

Spotprent op de filosofie van Kant. In een drukke apotheek wordt rechts een menselijk geraamte onderzocht en uiteengenomen; in het midden worden in een grote kolf filosofie-boeken omgekookt tot `abrakadra'.

Wijnand Esser, 1815, tekening, RP-T-00-3531

Spotprent op de gevangenneming van Joachim Murat, de zwager van Napoleon en koning van Italië,door de Oostenrijkers in september 1815. Murat ingepakt als een postpakket en geadresseerd aan Napoleon in Parijs ligt in de kruiwagen van een Oostenrijkse militair. Met meerdere opschriften, in de verte…

anoniem, 1784, prent, RP-P-OB-77.672

De hertog van Brunswijk hangt als een geslacht varken ondersteboven aan een ladder. Een patriot knijpt in de blaas waaruit wijn op de vloer loopt, een hond (de prins) likt het vloeistof op. Rechts een andere patriot met het hart van de hertog in hand. Kaat Mossel wijst verschrikt op het karkas waar…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.133-20

De hertog van Villeroy en Maximiliaan II Emanuel, de keurvorst van Beieren, knielen met de kous op de kop voor koning Lodewijk XIV. In de plaat 2 kolommen in het Nederlands en Frans. Blad nr. 9 (genummerd rechtsboven) in de serie van 25 bladen getiteld: Byvoegsel tot de Koninglyke Almanach, genaamd…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.133-24

Spotprent op de Franse boerensoldaten die als het op vechten aankomt vluchten naar het kakhuis. Staande Franse boer met vlegel en wan, achter hem blaast een boer met een zeis op een hoorn. In de plaat verzen en opschriften in het Nederlands, op het blad aan weerszijden van de plaat verzen in het…

toegeschreven aan Carel Allard, 1707, prent, RP-P-OB-83.133-54

De slapende boer van Stolwijk (Dirk Klaasz de Bakker) gebruikt in een spotprent op de Fransen in het jaar 1707. Om het bed van de slapende man staan artsen en toeschouwers verzameld. Links een kakstoel bij de brandende haard. In de plaat een vers in 4 kolommen in het Nederlands. Onderdeel van een…

Abraham Allard, 1710, prent, RP-P-OB-83.133-90

Allegorie op de afgebroken vredesonderhandelingen tussen de bondgenoten en Frankrijk in Den Haag in de vorm van de wedstrijd tussen Atalanta en Hippomenes. Genummerd rechtsonder: 3. Opschriften en verzen in de plaat in het Nederlands en Frans. Onderdeel van de Vorstelyke Staat-Balans, een reeks van…

toegeschreven aan Carel Allard, 1707, prent, RP-P-OB-83.133-51

Spotprent op het overlijden van de door de Fransen omgekochte Lodewijk Willem I, markgraaf van Baden-Baden, 4 januari 1707. Achter de wand het sterfbed van de markgraaf, voor de wand Harlekijn (Lodewijk XIV) en generaal Thongen. Onderdeel van een reeks van 7 spotprenten op de Fransen en bondgenoten…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-039

Spotprent met de gevangen vos en de vrije vossen. Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: Aende Afgewekene Provintien van Hollandt, Zeelandt, etc. / Aenwysinghe opt vermaen vande verleyde ende overheerde…

toegeschreven aan Carel Allard, 1708, prent, RP-P-OB-83.133-85

Spotprent met de Franse haan aangevallen door de geallieerden: de hond (Engeland), de Nederlandse Leeuw en de keizerlijke adelaar. Verzen in de plaat in het Nederlands en Frans. Onderdeel van: Het Palmhof der Bondgenooten, een reeks van 9 ongenummerde spotprenten op de Fransen in het jaar 1708 van…