Tekstblad bij de spotprent op de…

anoniem, 1780, tekstblad, RP-P-OB-83.371B

Tekstblad behorend bij de spotprent op de Engelsgezindheid van het jonge Holland, 1780. Negen regels tekst cursief gedrukt.

De blijde uittocht, 1815

Jacob Ernst Marcus (toegeschreven aan), 1815, prent, RP-P-OB-77.633

Spotprent op het vertrek van de Fransen uit Nederland, 1815. In een lange stoet vertrekken karikaturale katholieke geestelijken, een kalkoen, oorlogsveteraan, jagers en een smit met boeien. De stoet voorafgegaan door twee jongens die spottend met wierookvaten zwaaien. Met legenda 1-13 in het Frans.…

De Spaanse koninklijke schenkkan,…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.106

Een schenkkan en een glas waarop opschriften staan ter ere van Karel III als koning van Spanje. Onderdeel van een groep afzonderlijke spotprenten op Lodewijk XIV tijdens de Spaanse Successieoorlog, ca. 1701-1713.

Le Menuet: waaier met satirische…

anoniem, naar William Dickinson, naar Henry William Bunbury, 1790 - 1811, prent, RP-P-2008-15

Waaierblad met satirische voorstellingen, o.a. ten aanzien van kleding. Met opschriften "Le Menuet" etc. onafgesneden en ongevouwen. De prent is gedeeltelijk een kopie naar de prent 'A Long Minuet as Danced at Bath', uitgegeven door W. Dickinson, Londen, 25 juni 1787.

De blijde uittocht

anoniem, 1787 - 1790, prent, RP-P-OB-77.662

Spotprent op het uit elkaar vallen van de Verenigde Nederlandse Staten door gewapend Pruisisch ingrijpen in 1790. In een lange stoet vertrekken de karikaturale aanvoerders en aanhangers van de Brabantse Omwenteling. In de stoet onder andere geestelijken, een kalkoen, oorlogsveteraan, jagers en een…

Spotprent op Theodorus de Cock,…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.270

Spotprent op Theodorus de Cock, in de strijd tussen de jezuïeten en jansenisten in Nederland, ca. 1706. Om een haan vier zesregelige verzen, rechts een langer vers op het leven en bedrijf van Theodorus de Cock.

De Rijsselse Tuimelaar, 1708

Carel Allard (toegeschreven aan), 1708, prent, RP-P-OB-83.069

De Rijsselse Tuimelaar. Spotprent naar aanleiding van het beleg en de inname van Lille (Rijssel) door de geallieerden, 23 oktober 1708. Een soldaat schiet een postduif uit de lucht. Verzen in de plaat en op het blad in het Nederlands. Onderdeel van een reeks getiteld Palmhof der Bondgenooten met 9…

Dominicus wordt op een kruiwagen…

anoniem, 1683 - 1684, prent, RP-P-OB-82.506

Spotprent op de lutherse kerktwisten te Amsterdam tussen de Hollandse (vrijzinnig) en de Duitse (rechtzinnig) richting binnen de lutherse gemeente en die een hoogtepunt bereiken in de strijd rond de aanstelling van de predikant Theodorus Dominicus te Amsterdam in 1683. Dominicus zittend op een…

Slagorde van de Jezuïeten, 1761

anoniem, 1761, tekstblad, RP-P-OB-84.660

Spotprent op de jezuïeten. Satirisch blad met de slagorde van de troepen van de jezuïeten, met bespottelijke namen van de generaals en hun bataljons bestaande uit allerlei soorten geboefte. Tekst in ornamentele rand van fileten. De tekst van het manifest opgesteld: 1 september 1761.

Samenspraak over Lodewijk Willem…

anoniem, 1705 - 1706, tekstblad, RP-P-OB-83.021

Samenspraak over het overlopen van Lodewijk Willem, markgraaf van Baden-Baden, omgekocht naar Franse zijde door koning Lodewijk XIV. Tekst in het Nederlands. Onderdeel van een reeks van 7 spotprenten op de Fransen en bondgenoten uit het jaar 1705.